361-0516/01 – Diagnostika a údržba v energetice (DUEn)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRT20 doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí se základními úkoly údržby, metodami technické diagnostiky a sledování spolehlivosti v oblasti provozování energetických strojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Údržba - náplň, význam, optimalizace nákladů, strategie údržby. Plánování a řízení velkých oprav. Základy síťové analýzy.Technická diagnostika, organizace, postup měření, evidence. Vibrodiagnostika, vyvažování. Akustická a ultrazvuková diagnostika. Základy tribodiagnostiky, termodiagnostiky, tenzometrické metody, defektoskopie. Provozní spolehlivost, stavy strojů, klasifikace poruch, spolehlivostní ukazatele. Základy teorie spolehlivosti, aplikace teorie pravděpodobnosti a mat. statistiky při určování spolehlivostních ukazatelů. Spolehlivost systémů.

Povinná literatura:

VRTEK, M. Sylaby předmětu "Diagnostika a údržba v energetice". VŠB-TUO, Ostrava,2003. WALTER, Jaromír. Operační výzkum. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1973. KREIDL, M., ŠMÍD, R. Technická diagnostika. Senzory - metody - analýza signálu. Praha : BEN - technická literatura, 2006. 406 s. ISBN 80-7300-158-6.

Doporučená literatura:

KREIDL, M., ŠMÍD, R. Technická diagnostika. Senzory - metody - analýza signálu. Praha : BEN - technická literatura, 2006. 406 s. ISBN 80-7300-158-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Údržba - náplň, význam, postavení v podniku, optimalizace nákladů na údržbu 2.Údržba - dělení, charakteristika 3.Strategie údržby 4.Využití síťové analýzy pro plánování a řízení velkých oprav, základy metody kritické cesty 5.Technická diagnostika - význam, dělení, úkoly 6.Harmonické kmitání, hodnoty charakterizující velikost kmitání 7.Složené kmitání, široko a úzkopásmové hledisko hodnocení měřené veličiny 8.Druhy kmitání strojů 9.Absolutní kmitání ložisek, mohutnost kmitání 10.Charakteristické veličiny a metody hodnocení stavu valivých ložisek 11.Kmitání hřídelů, absolutní, relativní 12.Provozní a vlastní tvary kmitů strojů 13.Vyvažování strojů, druhy nevyváženosti 14.Akustická a ultrazvuková diagnostika, metody. Termodiagnostika 15.Organizace a postup měření, evidence 16.Spolehlivost, dílčí vlastnosti, způsoby sběru informací o spolehlivosti 17.Stavy strojů, stavové modely, klasifikace poruch 18.Ukazatelé spolehlivosti 19.Aplikace teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky při určování spolehlivostních ukazatelů 20.Normální a exponenciální rozdělení náhodné veličiny 21.Weibullovo rozdělení náhodné veličiny 22.Spolehlivost systémů - paralelní a sériový systém

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 55  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku