361-0517/01 – Diplomový projekt (DP)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity20
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír ČechGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E05 doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+6
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zpracování diplomového projektu v rozsahu 50 stran A4 včetně výkresové dokumentace pod odborným dohledem vedoucího dilomové práce a vyučujícího. V diplomovém projektu si diplomant prohlubuje znalosti v oblasti konstruování a projektování enrgetických zařízení, případně částí vybraného energetického celku. Prohlubuje si znalosti z oblasti technického kreslení. Diplomová práce je završením projekčních a konstrukčních znalostíá získaných v průběhu studia.

Vyučovací metody

Projekt

Anotace

Jednotliví členové katedry energetiky vypisují před zahájením semestru témata diplomových prací. Témata jsou zveřejněna na vývěsce katedry případně v elektronické formě přístupné pro studenty. Posluchač si před zahájením semestru vybere jedno z navržených témat. Zadání obsahuje návrh energetického zařízení v příslušném oboru. Výsledkem zpracovaným studentem je diplomová práce obsahující příslušní tepelné a pevnostní výpočty s výkresem zadaného zařízení v tištěné a elektronické formě v souladu s předpisy a směrnicemi FS VŠB-TU.

Povinná literatura:

Odborná literatura a technické normy podle tématu diplomové práce. TKAČÍKOVÁ, D. Jak zpracovávat bibliografické citace. [online]. [citováno 2012-12-11]. Dostupné z WWW: Jak psát vysokoškolské závěrečné práce. [online] Web ČVUT. [citováno 2012-12-11]. Dostupné z WWW: Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce. [online]. Ostrava: VŠB-TU, FS. 2005. Poslední aktualizace 1.10.2017. Dostupné z: http://fs1.vsb.cz/361/akreditace/FS_SME_05_003_VypracovaniDPBP.pdf

Doporučená literatura:

FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař, 2002. 224 s. ISBN 80-86292-05-3. ČSN 01 1300 Zákonné měřící jednotky ČSN 01 1301 Veličiny, jednotky, rovnice

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výuka probíhá v učebně, případně v počítačové učebně. V úvodních hodinách zpracovává posluchač výpočtovou část zadání, konzultuje zadanou problematiku se zadavatelem diplomové práce, případně s vyučujícím diplomového projektu. Podklady z odborné literatury, knihovny a internetu si zajišťuje posluchč ve spolupráci se zadavatelem práce.Vypracovává základní výpočty, náčrty a schémata zařízení, které konzultuje. V další části výuky zpracovává konstrukční výkresy zařízení. Témata zadání jsou zpravidla: - Návrh technologického zařízení obsahující tepelně energetické stroje a zařízení. - Návrh kotlů a jejich částí, spalovacích zařízení a související technologie. - Dílčí technologické části tepláren, elektráren a jadených elektráren. - Části zařízení pro spalování odpadů a kombinované spalování rúzných typů paliv.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku