361-0517/01 – Diplomový projekt (DP)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity20
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír ČechGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E05 doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+6
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zpracování diplomového projektu v rozsahu 50 stran A4 včetně výkresové dokumentace pod odborným dohledem vedoucího dilomové práce a vyučujícího. V diplomovém projektu si diplomant prohlubuje znalosti v oblasti konstruování a projektování enrgetických zařízení, případně částí vybraného energetického celku. Prohlubuje si znalosti z oblasti technického kreslení. Diplomová práce je završením projekčních a konstrukčních znalostíá získaných v průběhu studia.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Jednotliví členové katedry energetiky nebo členové univerzitních výzkumných ústavů vypisují před zahájením 3. semestru témata diplomových prací. Témata jsou zveřejněna pro studenty v systému Edison. Student si v průběhu začátku semestru vybere jedno z témat. Zadání obsahuje návrh energetického zařízení v příslušném oboru. Výsledkem zpracovaným studentem je diplomová práce obsahující příslušné bilanční, tepelné, pevnostní aj. výpočty s výkresem zadaného zařízení v tištěné a elektronické formě v souladu s předpisy a směrnicemi FS VŠB-TUO.

Povinná literatura:

Odborná literatura a technické normy podle tématu diplomové práce. TKAČÍKOVÁ, D. Jak zpracovávat bibliografické citace. [online]. [citováno 2012-12-11]. Dostupné z WWW: Jak psát vysokoškolské závěrečné práce. [online] Web ČVUT. [citováno 2012-12-11]. Dostupné z WWW: Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce. [online]. Ostrava: VŠB-TU, FS. 2005. Poslední aktualizace 1.10.2017. Dostupné z: http://iso.fs.vsb.cz/SME/FS_SME_05_003.pdf.

Doporučená literatura:

FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař, 2002. 224 s. ISBN 80-86292-05-3. ČSN 01 1300 Zákonné měřící jednotky ČSN 01 1301 Veličiny, jednotky, rovnice

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výuka probíhá v učebně, případně v počítačové učebně. V úvodních hodinách zpracovává posluchač výpočtovou část zadání, konzultuje zadanou problematiku se zadavatelem diplomové práce, případně s vyučujícím diplomového projektu. Podklady z odborné literatury, knihovny a internetu si zajišťuje posluchč ve spolupráci se zadavatelem práce.Vypracovává základní výpočty, náčrty a schémata zařízení, které konzultuje. V další části výuky zpracovává konstrukční výkresy zařízení. Témata zadání jsou zpravidla: - Návrh technologického zařízení obsahující tepelně energetické stroje a zařízení. - Návrh kotlů a jejich částí, spalovacích zařízení a související technologie. - Dílčí technologické části tepláren, elektráren a jadených elektráren. - Části zařízení pro spalování odpadů a kombinované spalování rúzných typů paliv.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku