361-0517/03 – Diplomový projekt (DP)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity20
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír ČechGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E05 doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
STA19 Ing. Michal Stáňa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+8
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zpracování diplomového projektu v rozsahu 50 stran A4 včetně výkresové dokumentace pod odborným dohledem vedoucího dilomové práce a vyučujícího. V diplomovém projektu si diplomant prohlubuje znalosti v oblasti konstruování a projektování enrgetických zařízení, případně částí vybraného energetického celku. Prohlubuje si znalosti z oblasti technického kreslení. Diplomová práce je završením projekčních a konstrukčních znalostíá získaných v průběhu studia.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Jednotliví členové katedry energetiky nebo členové univerzitních výzkumných ústavů vypisují před zahájením 3. semestru témata diplomových prací. Témata jsou zveřejněna pro studenty v systému Edison. Student si v průběhu začátku semestru vybere jedno z témat. Zadání obsahuje návrh energetického zařízení v příslušném oboru. Výsledkem zpracovaným studentem je diplomová práce obsahující příslušné bilanční, tepelné, pevnostní aj. výpočty s výkresem zadaného zařízení v tištěné a elektronické formě v souladu s předpisy a směrnicemi FS VŠB-TUO.

Povinná literatura:

Odborná literatura a technické normy podle tématu diplomové práce. TKAČÍKOVÁ, D. Jak zpracovávat bibliografické citace. [online]. [citováno 2012-12-11]. Dostupné z WWW: Jak psát vysokoškolské závěrečné práce. [online] Web ČVUT. [citováno 2012-12-11]. Dostupné z WWW: Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce. [online]. Ostrava: VŠB-TU, FS. 2005. Poslední aktualizace 1.10.2017. Dostupné z: http://iso.fs.vsb.cz/SME/FS_SME_05_003.pdf.

Doporučená literatura:

FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař, 2002. 224 s. ISBN 80-86292-05-3. ČSN 01 1300 Zákonné měřící jednotky ČSN 01 1301 Veličiny, jednotky, rovnice

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 1. Seznámení se zadáním. Diskuze s vyučujícím. 2. Zajištění podkladů k vypracování. 3. Vytvoření základní hmotové a tepelné bilance, schéma zařízení. 4. Bilanční výpočet a hmotový výpočet zařízení. 5. Základní náčrt a volba rozměrů zařízení. 6. Konstrukční zpracování výkresové dokumentace. 7. Konstrukční zpracování výkresové dokumentace. 8. Tvorba finální verze práce. 9. Prezentace výsledků před ostatními studenty formou přednášky s využitím výpočetní a audiotechniky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní