361-0519/05 – Akumulace a hospodaření s energiemi (AHE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUH20 prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
SAS027 Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
VRT20 doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají dovednosti a znalosti z oblasti akumulace energií a z oblasti racionálního hospodaření s energiemi.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Studenti získají základní informace o problematice akumulace energie a efektivního nakládání s ní. Student si v rámci tohoto předmětu osvojí znalosti aplikování řady dovedností na problematiku využívání energie v souladu s trendy trvale udržitelného rozvoje. Předmět patří do skupiny oborových předmětů, který navazuje na technické znalosti z předmětů termomechanika, fyzika a hydromechanika ale klade již důraz na ekonomické aspekty provozu energetických zařízení. Studentům je přednášen předmět, který slučuje technické, obchodní i manažerské stránky chování obchodních společností, které podnikají v oblasti energetiky. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude provozovat energetická zařízení se znalostí ekonomických kategorií a s minimálním narušením životního prostředí. Hlavní témata výuky: 1. Základy ekonomiky v energetice. 2. Bilance energie, struktura využívání, toky energií. 3. Suroviny, klasifikace, využití, efektivita. 4. Využití energie na místu spotřeby a akumulace. 5. Transformace energie. 6. Exergie, exergetické účinnosti. 7. Transport energie. 8. Systémy akumulace, postupy, účinnosti. 9. Akumulace tepla. 10. Akumulace elektřiny. 11. Hospodaření s energiemi (energetický audit, energetické charakteristiky, energetická bilance). 12. Investování a strategie hospodárného užití energie I., II. ČEA. 13. Výrobní náklady a cena energie, tarifní systémy, efektivnost investic. 14. Ekonomika životního prostředí. Legislativa.

Povinná literatura:

Legislativa – zákony (zákon o hospodaření s energií), vyhlášky, nařízení BREBBIA, C. A.,; MAGARIL, E. R., KHODOROVSKY, M.Y. Energy Production and Management in the 21st Century, WIT Press 2014, ISBN 978-1-84564-816-9. International Energy Agency: Energy Technology Perspectives, www.iea.org/etp, ISBN: 978-92-64-17488-7 International Energy Agency: World Energy Outlook, http://www.worldenergyoutlook.org/, ISBN 978-92-64-20804-9 KADRNOŽKA, J.; OCHRANA, L.: Teplárenství, Akademické nakladatelství CERM, 2002, ISBN 807204222X, 178 s. IBLER, Z. a kolektiv: Technický průvodce energetika 1, BEN - technická literatura, ISBN 80-7300-026-1, 616 s. IBLER, Z. a kolektiv: Energetika v příkladech 2.díl, BEN - technická literatura, ISBN 8073000970, 383 s. Studijní pomůcky: Pro studenty dostupné na http://fs1.vsb.cz/361/vyuka

Doporučená literatura:

Aktuální informace zejména z MPO, MŽP Ročenky Hospodářských novin

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy ekonomiky v energetice. 2. Bilance energie, struktura využívání, toky energií. 3. Suroviny, klasifikace, využití, efektivita. 4. Využití energie na místu spotřeby a akumulace. 5. Transformace energie. 6. Exergie, exergetické účinnosti. 7. Transport energie. 8. Systémy akumulace, postupy, účinnosti. 9. Akumulace tepla. 10. Akumulace elektřiny. 11. Hospodaření s energiemi (energetický audit, energetické charakteristiky, energetická bilance). 12. Investování a strategie hospodárného užití energie I., II. ČEA. 13. Výrobní náklady a cena energie, tarifní systémy, efektivnost investic. 14. Ekonomika životního prostředí. Legislativa.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.