361-0519/08 – Akumulace a hospodaření s energiemi (AHE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, FMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAS027 Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
VRT20 doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají dovednosti a znalosti z oblasti akumulace energií a z oblasti racionálního hospodaření s energiemi.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Studenti získají základní informace o problematice akumulace energie a efektivního nakládání s ní. Student si v rámci tohoto předmětu osvojí znalosti aplikování řady dovedností na problematiku využívání energie v souladu s trendy trvale udržitelného rozvoje. Předmět patří do skupiny oborových předmětů, který navazuje na technické znalosti z předmětů termomechanika, fyzika a hydromechanika ale klade již důraz na ekonomické aspekty provozu energetických zařízení. Studentům je přednášen předmět, který slučuje technické, obchodní i manažerské stránky chování obchodních společností, které podnikají v oblasti energetiky. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude provozovat energetická zařízení se znalostí ekonomických kategorií a s minimálním narušením životního prostředí. Hlavní témata výuky: 1. Základy ekonomiky v energetice. 2. Bilance energie, struktura využívání, toky energií. 3. Suroviny, klasifikace, využití, efektivita. 4. Využití energie na místu spotřeby a akumulace. 5. Transformace energie. 6. Exergie, exergetické účinnosti. 7. Transport energie. 8. Systémy akumulace, postupy, účinnosti. 9. Akumulace tepla. 10. Akumulace elektřiny. 11. Hospodaření s energiemi (energetický audit, energetické charakteristiky, energetická bilance). 12. Investování a strategie hospodárného užití energie I., II. ČEA. 13. Výrobní náklady a cena energie, tarifní systémy, efektivnost investic. 14. Ekonomika životního prostředí. Legislativa.

Povinná literatura:

Energetika: zásadní změny od roku 2022: energetický zákon, zákon o podporovaných zdrojích energie, zákon o hospodaření energií, nový zákon o opatřeních k přechodu k nízkouhlíkové energetice : 26 prováděcích vyhlášek ke všem zákonům : redakční uzávěrka. Ostrava: Sagit, 2022. ÚZ. ISBN 9788074885242. CHLOPECKÝ, J. Základy energetického managementu. Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s., 12s, Olomouc 2018. BREBBIA, C. A.,; MAGARIL, E. R., KHODOROVSKY, M.Y. Energy Production and Management in the 21st Century, WIT Press 2014, ISBN 978-1-84564-816-9. IBLER, Z. a kolektiv: Technický průvodce energetika 1, BEN - technická literatura, ISBN 80-7300-026-1, 616 s. IBLER, Z. a kolektiv: Energetika v příkladech 2.díl, BEN - technická literatura, ISBN 8073000970, 383 s. MATUŠKA, Tomáš. Solární zařízení v příkladech. Praha: Grada Publishing, 2013. Stavitel. ISBN 978-80-247-3525-2. CHEN, H., et al., “Progress in electrical energy storage system: A critical review”, Progress in Natural Science, 2009. 19(3): p. 291-312. Další studijní pomůcky: OneDrive katedry energetiky - neveřejný přístup, heslo bude sděleno pedagogem.

Doporučená literatura:

LADENER, Heinz a Frank SPÄTE. Solární zařízení. Přeložil Ján STRUŠKA, přeložil Petr KRAMOLIŠ. Praha: Grada Publishing, 2003. Stavitel. ISBN 80-247-0362-9. H. IBRAHIM, A. ILINCA, and J. PERRON, 'Energy Storage Systems-Characteristics and Comparisons', Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12, 5, 2008, 1221-50. Aktuální články v odborném energeticko-ekonomickém tisku. POVÝŠIL, R. a M. MAREŠ. Energetický management regionálních systémů zásobování energií. P. 48, Praha 2000. ŠAFAŘÍK Miroslav et al. Energetický management pro veřejnou správu: Příručka pro energetické manažéry. Praha: Porsenna, 2016. ANDREWS, John a N. A. JELLEY. Energy science: principles, technologies, and impacts. Oxford: Oxford University Press, [2017]. ISBN 978-0-19-875581-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace, průběžná kontrola výsledků ve cvičeních, diskuze v rámci realizovaných přednášek

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy ekonomiky v energetice. 2. Bilance energie, struktura využívání, toky energií. 3. Suroviny, klasifikace, využití, efektivita. 4. Využití energie na místu spotřeby a akumulace. 5. Transformace energie. 6. Exergie, exergetické účinnosti. 7. Transport energie. 8. Systémy akumulace, postupy, účinnosti. 9. Akumulace tepla. 10. Akumulace elektřiny. 11. Hospodaření s energiemi (energetický audit, energetické charakteristiky, energetická bilance). 12. Investování a strategie hospodárného užití energie I., II. ČEA. 13. Výrobní náklady a cena energie, tarifní systémy, efektivnost investic. 14. Ekonomika životního prostředí. Legislativa.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: min. 80% účast ve cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Bez povinné účasti. Náhrada neúčasti na cvičeních - zpracování zadaných úkolů (výpočtové příklady, rešeršní práce). Zápočet, zkouška dle obecných podmínek.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.