361-0520/06 – Vodní hospodářství v energetice (VoH)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuIng. Tomáš Výtisk, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Výtisk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VYT20 Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 15+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních poznatků o vodním hospodářství energetického závodu. Pochopení a praktická realizace technologie úpravy vod pro různá využití v energetice.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá úpravou vody pro energetické účely, jejím využitím při výrobě elektrické energie, spotřebou a nutnou akumulací.

Povinná literatura:

KYSELA, L.; TOMČALA, J.: Vodní hospodářství v energetice. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2000. ISBN 80-7078-752-X. HÜBNER, P.: Úprava vody v energetice, Praha 2015, ISBN 978-80-7080-873-3. VÝTISK,T.: Vodní hospodářství parních elektráren. VŠB - TU Ostrava. 2020. Učební opora.105s.

Doporučená literatura:

HÜBNER, P.: Úprava vody pro průmyslové účely. VŠCHT Praha. 2006. Skriptum.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná forma závěrečného testu. Dotazy během přednášky. Výsledky praktických programů řešených ve cvičení. Prezentace ve cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, legislativní rámec, pojmy. 2. Základní poznatky o vodě, vodní zdroje. 3. Základní vlastnosti vody, chemické složení a jakost vody. 4. Základy technologie čištění vod – rozdělení popis. 5. Základy technologie čištění vod – sedimentace, filtrace, čiření 6. Zařízení pro mechanickou a fyzikální úpravu vody – předúprava vody 7. Zařízení pro mechanickou a fyzikální úpravu vody – odstraňování jemných částic 8. Zásobování závodů vodou – ztráty v oběhu, pitná a provozní voda. 9. Měření spotřeby vody, akumulace vody. 10. Úprava provozní vody pro energetiku. 11. Úprava chladicí vody, bilance chladicích věží. 12. Úprava napájecí vody, iontová výměna. 13. Termická úprava napájecí vody. 14. Praktické seznámení s provozem chemické úpravny vody formou exkurze.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: min. 80% účast ve cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro získání zápočtu je nutné vypracování 1 semestrální práce a absolvování zápočtového testu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní