361-0522/04 – Procesní chemie v energetice (PCHE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SZE75 doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá základními chemickými procesy relevantními především v energetice spalování fosilních paliv, dále pak energetice alternativních a obnovitelných zdrojů energie. Předmět je zaměřen na popis a pochopení základních chemických procesů v provozu vybraných zařízení, jejich vlivu na životní prostředí, procesy minimalizace škodlivých vlivů. Student po absolvování předmětu bude schopen řešit: Bilanční výpočty v souvislosti se spalováním paliv, bilanční výpočty pro technologie redukce emisí, hodnotit tvorbu a redukci emisí. Aplikovat výpočty termochemické, pracovat s pojmy reakční a slučovací teplo, chemická rovnováha, chemický potenciál, kinetika chemických reakcí. Hodnotit podmínky pro výběr a provoz metod minimalizace emisí na konkrétních energetických zdrojích. Pro následnou aplikaci konkrétních znalostí v praxi, v energetice spalování fosilních paliv, je v předmětu pracováno s tématickými okruhy spalování a tvorba plynných emisí, procesy minimalizace emisí SO2, NOx a dalších škodlivin ze spalin, metody primární a sekundární redukce emisí ve spalinách. Pro orientaci v problematice současných technologiích čištění spalin a aplikaci získaných poznatků je student seznámen s popisy jednotlivých metod, popisy současných technologických řešení odsiřování a denitrifikace. Získá informace, znalosti z oblasti analytických metod v energetice, klasické analýzy, analyzátorů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základními chemickými procesy relevantními především v energetice spalování fosilních paliv, dále pak energetice alternativních a obnovitelných zdrojů energie. Předmět je zaměřen na popis a pochopení základních chemických procesů v provozu vybraných zařízení, jejich vlivu na životní prostředí, procesy minimalizace škodlivých vlivů. Student po absolvování předmětu bude schopen řešit: Bilanční výpočty v souvislosti se spalováním paliv, bilanční výpočty pro technologie redukce emisí, hodnotit tvorbu a redukci emisí. Aplikovat výpočty termochemické, pracovat s pojmy reakční a slučovací teplo, chemická rovnováha, chemický potenciál, kinetika chemických reakcí. Hodnotit podmínky pro výběr a provoz metod minimalizace emisí na konkrétních energetických zdrojích. Pro následnou aplikaci konkrétních znalostí v praxi, v energetice spalování fosilních paliv, je v předmětu pracováno s tématickými okruhy spalování a tvorba plynných emisí, procesy minimalizace emisí SO2, NOx a dalších škodlivin ze spalin, metody primární a sekundární redukce emisí ve spalinách.Pro orientaci v problematice současných technologiích čištění spalin a aplikaci získaných poznatků je student seznámen s popisy jednotlivých metod, popisy současných technologických řešení odsiřování a denitrifikace. Získá informace, znalosti z oblasti analytických metod v energetice, klasické analýzy, analyzátorů.

Povinná literatura:

VEJVODA, J., MACHÁČ, P., BURYAN, P. Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů. VŠCHT, Praha 2002. Karl B. SCHNELLE, Jr. and Charles A. BROWN. Air Pollution Control Technology Handbook. Apple Academic Press Inc., 2015. ISBN13 (EAN): 9781482245608.

Doporučená literatura:

TOMČALA, J. Sylaby přednášek. Dostupné na: SharePoint Katedra 361 - neveřejný přístup TRŽIL, a kol. Chemie pro strojní obory. Skripta VŠB TUO Ostrava, 1995. ROSENFELD, a kol. Repetitorium z chemie. Skripta VŠB TUO Ostrava, 1988. MÍKA,V., NEUŽIL, L., VLČKA, J. Sbírka příkladů z chemického inženýrství. SNTL Praha, 1981.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, emise z energetických zdrojů, jejich transformace v atmosféře a vliv na životní prostředí. 2. Stechiometrické výpočty (v souvislosti se spalováním paliv, tvorbou a redukci emisí). 3. Termochemické výpočty. 4. Roztoky, disociace. Chemická kinetika a rovnováha 5. Chemické procesy tvorby a likvidace emisí SO2, NOx a dalších škodlivin ze spalovacích procesů. 6. Metody primární a sekundární redukce emisí ve spalinách, popis současných technologických řešení. 7. Odsiřování spalin – mokrá metoda. 8. Odsiřování spalin – mokrá metoda, polosuché metody. 9. Odsiřování spalin – suchá aditivní metoda odsiřování ve fluidní vrstvě. 10. Metod denitrifikace spalin SNCR, SCR. 11. Chemické procesy v jaderné energetice, Ionizující záření – typy radioaktivních rozpadů, Štěpná řetězová reakce, kinetika štěpné řetězové reakce. 12. Jaderná paliva, povlakové materiály, moderátory, chladiva, materiály absorpčních elementů. 13. Korozní procesy. Vliv záření na kovy a slitiny 14. Radiačně chemický proces, přechodné produkty radiolýzy. Mechanizmus radiolýzy vody, radiolýza plynů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní