361-0522/05 – Procesní chemie v energetice (PCHE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuIng. Zbyszek Szeliga, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SZE75 Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá základními chemickými procesy relevantními především v energetice spalování fosilních paliv, dále pak energetice alternativních a obnovitelných zdrojů energie. Předmět je zaměřen na popis a pochopení základních chemických procesů v provozu vybraných zařízení, jejich vlivu na životní prostředí, procesy minimalizace škodlivých vlivů. Student po absolvování předmětu bude schopen řešit: Bilanční výpočty v souvislosti se spalováním paliv, bilanční výpočty pro technologie redukce emisí, hodnotit tvorbu a redukci emisí. Aplikovat výpočty termochemické, pracovat s pojmy reakční a slučovací teplo, chemická rovnováha, chemický potenciál, kinetika chemických reakcí. Hodnotit podmínky pro výběr a provoz metod minimalizace emisí na konkrétních energetických zdrojích. Pro následnou aplikaci konkrétních znalostí v praxi, v energetice spalování fosilních paliv, je v předmětu pracováno s tématickými okruhy spalování a tvorba plynných emisí, procesy minimalizace emisí SO2, NOx a dalších škodlivin ze spalin, metody primární a sekundární redukce emisí ve spalinách. Pro orientaci v problematice současných technologiích čištění spalin a aplikaci získaných poznatků je student seznámen s popisy jednotlivých metod, popisy současných technologických řešení odsiřování a denitrifikace. Získá informace, znalosti z oblasti analytických metod v energetice, klasické analýzy, analyzátorů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základními chemickými procesy relevantními především v energetice spalování fosilních paliv, dále pak energetice alternativních a obnovitelných zdrojů energie. Předmět je zaměřen na popis a pochopení základních chemických procesů v provozu vybraných zařízení, jejich vlivu na životní prostředí, procesy minimalizace škodlivých vlivů. Student po absolvování předmětu bude schopen řešit: Bilanční výpočty v souvislosti se spalováním paliv, bilanční výpočty pro technologie redukce emisí, hodnotit tvorbu a redukci emisí. Aplikovat výpočty termochemické, pracovat s pojmy reakční a slučovací teplo, chemická rovnováha, chemický potenciál, kinetika chemických reakcí. Hodnotit podmínky pro výběr a provoz metod minimalizace emisí na konkrétních energetických zdrojích. Pro následnou aplikaci konkrétních znalostí v praxi, v energetice spalování fosilních paliv, je v předmětu pracováno s tématickými okruhy spalování a tvorba plynných emisí, procesy minimalizace emisí SO2, NOx a dalších škodlivin ze spalin, metody primární a sekundární redukce emisí ve spalinách.Pro orientaci v problematice současných technologiích čištění spalin a aplikaci získaných poznatků je student seznámen s popisy jednotlivých metod, popisy současných technologických řešení odsiřování a denitrifikace. Získá informace, znalosti z oblasti analytických metod v energetice, klasické analýzy, analyzátorů.

Povinná literatura:

VEJVODA, J., MACHÁČ, P., BURYAN, P. Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů. VŠCHT, Praha 2002. Karl B. SCHNELLE, Jr. and Charles A. BROWN. Air Pollution Control Technology Handbook. Apple Academic Press Inc., 2015. ISBN13 (EAN): 9781482245608.

Doporučená literatura:

TOMČALA, J. Sylaby přednášek. http://fs1.vsb.cz/361/vyuka/ChvE/Sylaby%201.pdf - neveřejný přístup login: akreditace, heslo energetici. TRŽIL, a kol. Chemie pro strojní obory. Skripta VŠB TUO Ostrava, 1995. ROSENFELD, a kol. Repetitorium z chemie. Skripta VŠB TUO Ostrava, 1988. MÍKA,V., NEUŽIL, L., VLČKA, J. Sbírka příkladů z chemického inženýrství. SNTL Praha, 1981.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtová písemka, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, emise z energetických zdrojů, jejich transformace v atmosféře a dopad na životní prostředí. 2. Chemické procesy tvorby a likvidace emisí SO2, NOx a dalších znečišťujících látek z procesů spalování fosilních paliv a energetického využití odpadů. 3. Metody primárního a sekundárního snižování emisí ve spalinách, popis současných technologických řešení. 4. Stechiometrické výpočty (ve vztahu ke spalování fosilních paliv a emisím). 5. Termochemické výpočty. 6. Roztoky, disociace. Chemická kinetika a rovnováha. 7. Odsiřování spalin - mokrá vápenná metoda (chemizmus, technologická řešení). 8. Odsiřování spalin - polosuché metody. 9. Odsiřování spalin - suchá aditivní metoda odsířování ve fluidních kotlích. 10. Metody denitrifikace spalin SNCR. 11. Denitrifikace spalin SCR. 12. Analytické metody v energetice 13. Emisní analyzátory, funkční principy. 14. Koroze

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti: min. 80% účast ve cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku