361-0523/07 – Konstrukční cvičení (KC)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír ČechGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E05 doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
KON320 Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D.
MAT61 Ing. Jan Matoušek, Ph.D.
STA19 Ing. Michal Stáňa, Ph.D.
VIL61 doc. Ing. Ladislav Vilimec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá základy konstruování v oboru Energetické stroje a zařízení. Studenti dostanou na začátku semestru zadání od pedagoga katedry energetiky, které si sami zvolí. Téma obsahuje zadání z příslušného oboru, kde je obsažen návrh technického zařízení doplněný o vybraný konstrukční výkres. Téma konstrukčního cvičení může souviset s předmětem zadání diplomového projektu

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti se seznámí se základními postupy při navrhování energetických zařízení a jejich částí jako jsou: bilanční schémata, P&I schémata, regulační schémata. Dále s postupem při zpracování výpočtového projektu, konstrukčního řešení apod. Rovněž se seznámí se základy metodiky konstruování v oblasti energetického strojírenství a se zásadami přihlašování UV a PV.

Povinná literatura:

JANEBA, B., KARTÁK, J., DLOUHÝ, T. Výpočty kotlů a parogenerátorů. ČVUT Praha, 2002. TKAČÍKOVÁ, D. Jak zpracovávat bibliografické citace. [online]. [citováno 2012-12-11]. Dostupné z WWW: Jak psát vysokoškolské závěrečné práce. Web ČVUT. [citováno 2012-12-11]. Dostupné z WWW: Odborná literatura a technické normy podle zadaného tématu.

Doporučená literatura:

ČSN 01 1300 Zákonné měřící jednotky. ČSN 01 1301 Veličiny, jednotky, rovnice. ČSN EN 12952-1, 7, 8, 9, 10, 12, 16. ČSN 07 4010, ČSN 07 7401.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání práce konstrukčního charakteru dle individuálního zadání. Diskuze zpracovávaného projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení se zadáním. Diskuse s vyučujícím. 2. Zajištění podkladů k vypracování. 3. Vytvoření základní hmotové a tepelné bilance, schéma zařízení. 4. Bilanční výpočet a hmotový výpočet zařízení. 5. Základní náčrt a volba rozměrů zařízení. 6. Konstrukční zpracování výkresové dokumentace. 7. Tvorba finální zprávy. 8. Prezentace výsledků před ostatními studenty. 9. Exkurze na vybrané zařízení související s tématem konstrukčního cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: min. 80% účast ve cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.