361-0525/01 – Měkké dovednosti, stáž v praxi nebo zahraničí (MD&S)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuIng. Veronika Sassmanová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUH20 prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
SAS027 Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2
kombinovaná Zápočet 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Měkké dovednosti, stáž v praxi nebo zahraničí je absolvovat úkoly týkající se odborného tématu energetiky, a to buď v praxi ve zvolené a předem od konzultované společnosti či na zahraniční univerzitě nebo při práci v učebně a to formou přednášek a cvičení. Jedná-li se o práci v učebně je pozornost zaměřena zejména na prezentace a obhájení dosažené práce v rámci projektu, formulace cílů podnikové energetiky, rozdělení týmových rolí v podniku, sestavení seznamu opatření, hodnocení a výběr opatření pro zvolený podnik.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Stáže v praxi (firmách, společnostech) či na zahraničních univerzitách mohou být absolvovány pouze v oblasti studovaného oboru a s ním spojené problematiky. Student musí ve firmě či na univerzitě setrvat min. 40 hodin za semestr. Je na individuálních možnostech studenta, zda stáž absolvuje v rámci týdenního, měsíčního či semestrálního působení ve firmě/univerzitě tak, aby byly naplněny podmínky stáže, avšak nenarušilo to průběh jeho další výuky v ostatních předmětech. Dle předem dojednaných podmínek s vyučujícím, je možné absolvovat stáž již před začátkem semestru a to v průběhu letního volna. Před absolvováním stáže musí být sepsán trojstranný kontrakt. V případě, že student zvolí výuku měkkých dovedností formou přednášek a cvičení, bude jeho výstupním hodnocením zpracování závěrečného projektu (písemná forma i prezentace) na základě zvoleného a od konzultovaného tématu, na kterém bude v průběhu semestru pracovat individuálně či v týmu, a který bude muset v zápočtovém týmu obhájit na základě zpracované prezentace včetně dodatečných úloh, které vyplynou na základě přednášek a cvičení a budou zadány v hodině vyučujícím. 1. hodina: Seznámení se s tématem projektu či stáže - všichni studenti budou přítomni na první společné hodině, kde budou prodiskutovány individuální stáže či témata projektu. Předmět může být pak následně realizován na základě jedné ze zvolených forem: A)Stáže v praxi ať už v ČR nebo zahraničí, pak musí být dodřeny tyto podmínky: 1. Sepsání trojstranného kontraktu. 2. Absolvování odborné stáže/ praxe v rozsahu min. 40 hodin/semestr. Student bude vždy proškolen o BOZP, což je nedílnou podmínkou absolvování stáže, a která se celkově nezapočítává do rozsahu 40 hodin/semestr. 3. Potvrzení o absolvování stáže včetně krátkého zhodnocení studenta vedoucím stáže. 4. Závěrečná zpráva o rozsahu 5 – 10 stran, kde student popíše náplň stáže, jeho individuální činnost a zapojení se do praxe (může doplnit o výkresy, schémata, výpočty), celkově zhodnotí přínosy a negativa stáže. 5. Zápočet bude udělen jen v tom případě, budou-li splněny všechny náležitosti. B) Stáže na zahraniční univerzitě, pak musí být dodrženy tyto podmínky:¨ 1. Sepsání trojstranného kontraktu. 2. Absolvování odborné stáže/ praxe v rozsahu min. 40 hodin/semestr. Student bude vždy proškolen o BOZP, což je nedílnou podmínkou absolvování stáže, a která se celkově nezapočítává do rozsahu 40 hodin/semestr. 3. Potvrzení o absolvování stáže včetně krátkého zhodnocení studenta vedoucím stáže. 4. Závěrečná zpráva o rozsahu 5 – 10 stran, kde student popíše náplň stáže, jeho individuální činnost a zapojení se do praxe (může doplnit o výkresy, schémata, výpočty), celkově zhodnotí přínosy a negativa stáže. 5. Zápočet bude udělen jen v tom případě, budou-li splněny všechny náležitosti. C) Dle následujícího schématu, na jehož základě bude zpracován závěrečný semestrální projekt o rozsahu min. 20 stran a bude obhájen na základě min. 15 minutové prezentace v zápočtovém týdnu: vše je realizováno dle platného studijního řádu, zejména čl. 8 2) Rešerše tématu (stáže u firmy) 3) Řešení a konzultace postupu 4) Prezentace a obhájení dosažené práce v rámci projektu 5) Typy organizačních struktur, co je plánování, 6) Personální management, stimuly práce. 7) Manažerské funkce 8) Etapy vývoje managementu, vztah cíle a zájmu podniku a manažera. 9) Návrh energetického programu 10) Formulace cílů podnikové energetiky. 11) Sestavení seznamu opatření, hodnocení a výběr opatření. 12) Nabídkové řízení, rozpočet, stanovení poptávky. 13) Energetický management, jeho plánování a organizace.

Povinná literatura:

BREBBIA, C., A., MAGARIL, E., R., KHODOROVSKY, M., Y. Energy Production and Management in the 21st Century. WIT Press, 2014. ISBN 978-1-84564-816-9. Legislativa – zákony, vyhlášky, nařízení www.mzp.cz www.mpo.cz www.kr-moravskoslezsky.cz www.energetik.cz www.tzb-info.cz Ročenky Hospodářských novin

Doporučená literatura:

KHELEROVÁ, Vladimíra. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3566-5. MÜHLEISEN, Stefan a Nadine OBERHUBER. Komunikační a jiné měkké dovednosti: soft skills v praxi. Praha: Grada, 2008. Praxe & kariéra. ISBN 978-80-247-2662-5. VOSOBA, Pavel. Dokonalá manažerská selhání: neobyčejná řešení obyčejných problémů. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2461-4. CIPRO, Martin. Delegování jako způsob manažerského myšlení. Praha: Grada, 2009. Manažer. ISBN 978-80-247-2945-9. aktuální informace, http://www.msmt.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Seznámení se s tématem projektu Předmět je realizován formou - stáže v praxi, zajištěnou ve spolupráci s vyučujícím - nebo stáže v zahraničí - nebo dle následujícího schématu vše je realizováno dle platného studijního řádu, zejména čl. 8 2) Rešerše tématu (stáže u firmy) 3) Řešení a konzultace postupu 4) Prezentace a obhájení dosažené práce v rámci projektu 5) Typy organizačních struktur, co je plánování, 6) Personální management, stimuly práce. 7) Manažerské funkce 8) Etapy vývoje managementu, vztah cíle a zájmu podniku a manažera. 9) Návrh energetického programu 10) Formulace cílů podnikové energetiky. 11) Sestavení seznamu opatření, hodnocení a výběr opatření. 12) Nabídkové řízení, rozpočet, stanovení poptávky. 13) Energetický management, jeho plánování a organizace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku