361-0527/01 – Special Tasks of Thermodynamics (SÚzTM)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesUSPIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAD15 doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course follows the the course of Fluid Mechanics and Thermodynamics taught in bachelor studies and deepens students' knowledge of the issues thermodynamics and heat transfer.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Compulsory literature:

MORAN, M.J.; SHARIRO, H.N. Fundamental of Engineering Thermodynamics. 5.vyd. New York: John Wiey & Sons, Inc., 2006. ISBN 0-470-03037-2.

Recommended literature:

NELLIS, G.; KLEIN, S. Heat transfer. Cambridge UP, Cambridge, 2009. ISBN 978-0-521-88107.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Another demands for student are not.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Termodynamikou plynů, I. zákon termodynamiky, Zákl. stavové rovnice, vratné změny, jednorázová a technická práce 2. Tepelné oběhy, princip přímého a obráceného Carnotova oběhu (předpoklad pro pochopení chladící techniky). Děje vratné a nevratné, entropie a II zákon termodynamiky. 3. Spalovací motory, zvyšování účinnosti tepelných strojů 4. Stroje na stlačování a dopravu vzdušin - kompresory a ventilátory. 5. Reálné plyny, směsi plymů. 6. Úvod k problematice par, 7. Parní Clausius-Rankinův oběh, zvyšování účinnosti C-R oběhu 8. Vlhký vzduch a vlhké technické plyny. 9. Proudění vzdušin. 10. Druhy přenosu tepelné energie. Vedení tepla v rovinné a válcové stěně. 11. Žebrování stěn a jeho význam pro zvýšení přestupu tepla. 12. Konvekce bez změny skupenství 13. Úvod k radiaci a základní zákony záření. 14. Tepelné výměníky

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 32  16
        Examination Examination 68  19
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (N3969) Technology of Processes in Energetics (3907T013) Technology of Processes in Energetics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3969) Technology of Processes in Energetics (3907T013) Technology of Processes in Energetics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3969) Technology of Processes in Energetics (3907T013) Technology of Processes in Energetics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner