361-0528/01 – Speciální laboratorní úlohy II (SLU2)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUH20 prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je absolvovat speciální kurzy, které budou zvoleny dle zaměření studentů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Na začátku semestru je každému posluchači zadáno téma práce, které nemusí přímo souviset s budoucí diplomovou prací. Témata jsou odvozována od řešených výzkumných nebo technických projektů na zapojených katedrách a VŠ ústavech a jsou koncipována pro posílení samostatného technického myšlení studentů. Součástí práce je literární rešerše a experimentální práce. Studenti jsou zařazeni k jednotlivým pracovníkům kateder nebo ústavů, u kterých pracují celý semestr na zadaných tématech. Student pod odborným vedením experimentálně řeší samostatné téma. Semestrální práci předkládá posluchač písemně, zpracovanou na počítači.

Povinná literatura:

PERRY, R. H., GREEN, D. W. Perry's Chemical Engineers' Handbook. New York, McGraw-Hill 2008. ATKINS P.W., DE PAULA J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, ISBN 9780199543373. SJAAK VAN LOO AND JAAP KOPPEJAN (eds): Handbook of Biomass, Twente University Press, Enschede, 2002 http://www. Ieabioenergy.com KARL J. THOMÉ-KOZMIENSKY, STEPHANIE THIEL: Waste management, 2014 SERUP, H. et al.: Wood for energy production. Technology-Environment-Economy. Centre for Biomass. ISBN 87-90074-26-2. TCHOBANOGLOUS G., KREITH F.: Handbook of Solid Waste Management, Second Edition, 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc ZBYNĚK IBLER ST., ZBYNĚK IBLER ML., JAN KARTÁK, JIŘINA MERTLOVÁ: Technický průvodce energetika 1, 2, ISBN 978-80-7300-026-4, 616 s., 2002. FELDER, R.M., ROUSSEAU, R.W. Elementary Principles of Chemical Processes. 3rd edeition, Wiley 1999. LASA, H., SERRANO, B., SALAICES, M. Photocatalytic Reaction Engineering, Springer 2005. SERPONE, N., PELIZZETTI, E. Photocatalysis – Fundamentals and Applications, Wiley 1989. Handbook of Combustion, Volume 1-5, Edited by Lackner, M., Winter, F., Agarwal, A.K. Wiley 2010. FOGLER, H. S. Elements of Chemical Reaction Engineering. New York: Prentice Hall, 1999. Catalysis: an Integrated Approach – Studies in Surface Science and Catalysis 123, Edited by van Santen, R.A. et al., Second edition, Elsevier 2005. INCROPERA, P. F., DEWITT, P. D., BERGMAN, L. T., LAVINE, S. A., Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 997 s. ISBN 978-0-471-45728-2. MORAN, M.J.; SHARIRO, H.N. Fundamental of Engineering Thermodynamics. 2.vyd. New York: John Wiey & Sons, Inc., 1992. ISBN 0471076813

Doporučená literatura:

Články z odborných časopisů a sborníků konferencí dle zaměření práce

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Literární rešerše na zadané téma 2. Návrh experimentu 3. Příprava na realizaci experimentu, příprava pracoviště a aparatury 4. Realizace experimentálních prací 5. Vyhodnocení výsledků experimentálních prací 6. Sepsání semestrální práce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.