361-0529/01 – Diplomový seminář II (DS2)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUH20 prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: Formulace poznatků na základě zadaného tématu diplomové práce pod vedením vedoucího nebo konzultanta diplomové práce. Výstupy z učení: Získané znalosti: - student bude umět popsat problematiku související s tématem diplomové práce - student bude umět obhajovat teoretické podklady a vytvořit závěry práce Získané dovednosti: - student bude umět individuálně pracovat s odbornou literaturou zaměřenou na svou diplomovou práci - student bude umět vyhodnotit a zpracovat experimentální měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Zpracování projektu v rozsahu cca 25 stran A4 včetně výkresové dokumentace pod odborným dohledem vedoucího.

Povinná literatura:

PERRY, R. H., GREEN, D. W. Perry's Chemical Engineers' Handbook. New York, McGraw-Hill 2008. ATKINS P.W., DE PAULA J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, ISBN 9780199543373. SJAAK VAN LOO AND JAAP KOPPEJAN (eds): Handbook of Biomass, Twente University Press, Enschede, 2002 http://www. Ieabioenergy.com KARL J. THOMÉ-KOZMIENSKY, STEPHANIE THIEL: Waste management, 2014. SERUP, H. et al.: Wood for energy production. Technology-Environment-Economy. Centre for Biomass. ISBN 87-90074-26-2. TCHOBANOGLOUS G., KREITH F.: Handbook of Solid Waste Management, Second Edition, 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc ZBYNĚK IBLER ST., ZBYNĚK IBLER ML., JAN KARTÁK, JIŘINA MERTLOVÁ: Technický průvodce energetika 1, 2, ISBN 978-80-7300-026-4, 616 s., 2002. LACKNER M., PALOTÁSA.B., WINTER F. Combustion from Basics to Applications, Wiley-VCH 2013. NIESSEN, W.: Combustion and Incineration Processes, Third Edition, CRC, 696 pages, 2002, ISBN 0824706293.

Doporučená literatura:

Články z odborných časopisů a sborníků konferencí dle zaměření diplomové práce. REMY H. Anorganická chemie I., II., Praha SNTL 1971. PACÁK J., Úvod do studia organické chemie, Praha SNTL 1982. LIDE D. R. Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press 2002. FOGLER, H. S. Elements of Chemical Reaction Engineering. New York: Prentice Hall, 1999. FELDER, R.M., ROUSSEAU, R.W. Elementary Principles of Chemical Processes. 3rd edition, Wiley 1999. Catalysis: an Integrated Approach – Studies in Surface Science and Catalysis 123, Edited by van Santen, R.A. et al., Second edition, Elsevier 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rekapitulace požadavků kladených na diplomovou práci, jejího formátu a rozsahu. 2. Dokončení zpracování teoretické části diplomové práce. 3. Experimentální výzkum. 4. Seznámení studentů s vyhodnocením dat experimentálního výzkumu souvisejícího se zadáním diplomové práce. 5. Průběžné konzultace dle potřeby a požadavků vedoucího nebo konzultanta diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.