361-0530/02 – Spalovací turbíny a motory (STM)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuIng. Radim Janalík, CSc.Garant verze předmětuIng. Radim Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN13 Ing. Radim Janalík, CSc.
PAV641 Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí se základy teorie, tepelných výpočtů, konstrukce, využití a provozu spalovacích turbín a motorů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s problematikou spalovacích turbín a motorů využívaných v kogeneračních jednotkách, v oblasti výroby elektrické energie a tepla a v oblasti pohonů strojů. Spalovací motory V oblasti spalovacích motorů jsou probírány pístové spalovací motory - princip funkce, ideální a skutečné pracovní oběhy, energetická bilance, indikátorový a kruhový diagram, výpočet výkonu, tepelné a termodynamické účinnosti, zvyšování účinnosti, výkonová charakteristika. Z pohledu konstrukce pístových motorů jsou posluchači seznámení s konstrukcí čtyřdobých a dvoudobých motorů, systémy přípravy a dávkování paliva, systémy rozvodů a chlazení, systémy zapalování a řízení, dále pak konstrukcí mobilních a stacionárních motorů, jejich využití v energetice i dopravě. Probírána je také oblast ekologie a ekonomiky provozu – emise, systémy na snižování emisí, systémy na zvyšování účinnosti, ekonomika provoz Spalovací turbíny Je probírán princip činnosti spalovací turbíny, historie vývoje, využití v dopravě a energetice, zakladní parametry a jejich historický vývoj. Jsou vysvětleny a popsány tepelné oběhy (Braytonův idelní oběh, skutečné oběhy, možnosti zvyšování účinnosti, vliv izoentropických účinností kompresoru a turbíny ). Jsou probírány mikroturbíny, spalovací turbíny využité v energetice a v letecké technice. Jsou popsány hlavní konstruční části. Pro jednotlivé letecké motory jsou popsány tepelné oběhy a dosahované parametry. V poslední části je popsán paroplynový cyklus.

Povinná literatura:

TRNKA, URBAN. Spalovacie motory I. Vydavatelství Alfa Bratislava, 1992. KYSELA, TOMČALA. Spalovací motory I. Skripta. Katedra energetiky VŠB, 2003. KYSELA, TOMČALA. Spalovací motory II. Skripta. Katedra energetiky VŠB, 2004. BEČVÁŘ, J. Tepelné turbíny. SNTL Praha, 1968. JANALÍK. R. Gas turbine, Projekt: Technika pro budoucnost 2.0. Učební opora. VŠB TU Ostrava, 2020.

Doporučená literatura:

MACEK, SUK. Spalovací motory I. Skripta ČVUT Praha 2000. GIAMPAOLO, Tony. Gas Turbine Handbook: Principles and Practice. The Fairmont Press, Fifth Edition, 2013. ISBN–10: 0-88173-712-7. LEE, T.-W. Aerospace Propulsion. Chichester, John Wiley & Sons, Ltd., United Kingdom, 2014.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

ryryryryyrrryryryryryryryryryryryryryryryryryryrryyyrr

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: Cvičení: - 80% účast na cvičeních - odevzdání a uznání 2 výpočetních programů Zkouška: Na základě úspěšného splnění zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z početního příkladu a písemné teoretické části (test).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu musí studenti odevzdat 2 výpočtové programy u ty musí být uznány. Na základě úspěšného splnění zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z početního příkladu a písemné teoretické části (test).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní