361-0530/03 – Spalovací turbíny a motory (STM)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuIng. Radim Janalík, CSc.Garant verze předmětuIng. Radim Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN13 Ing. Radim Janalík, CSc.
PAV641 Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí se základy teorie, tepelných výpočtů, konstrukce, využití a provozu spalovacích turbín a motorů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s problematikou spalovacích turbín a motorů využívaných v kogeneračních jednotkách, v oblasti výroby elektrické energie a tepla a v oblasti pohonů strojů. Spalovací motory V oblasti spalovacích motorů jsou probírány pístové spalovací motory - princip funkce, ideální a skutečné pracovní oběhy, energetická bilance, indikátorový a kruhový diagram, výpočet výkonu, tepelné a termodynamické účinnosti, zvyšování účinnosti, výkonová charakteristika. Z pohledu konstrukce pístových motorů jsou posluchači seznámení s konstrukcí čtyřdobých a dvoudobých motorů, systémy přípravy a dávkování paliva, systémy rozvodů a chlazení, systémy zapalování a řízení, dále pak konstrukcí mobilních a stacionárních motorů, jejich využití v energetice i dopravě. Probírána je také oblast ekologie a ekonomiky provozu – emise, systémy na snižování emisí, systémy na zvyšování účinnosti, ekonomika provoz Spalovací turbíny Je probírán princip činnosti spalovací turbíny, historie vývoje, využití v dopravě a energetice, zakladní parametry a jejich historický vývoj. Jsou vysvětleny a popsány tepelné oběhy (Braytonův idelní oběh, skutečné oběhy, možnosti zvyšování účinnosti, vliv izoentropických účinností kompresoru a turbíny ). Jsou probírány mikroturbíny, spalovací turbíny využité v energetice a v letecké technice. Jsou popsány hlavní konstruční části. Pro jednotlivé letecké motory jsou popsány tepelné oběhy a dosahované parametry. V poslední části je popsán paroplynový cyklus.

Povinná literatura:

TRNKA, URBAN. Spalovacie motory I. Vydavatelství Alfa Bratislava, 1992. KYSELA, TOMČALA. Spalovací motory I. Skripta. Katedra energetiky VŠB, 2003. KYSELA, TOMČALA. Spalovací motory II. Skripta. Katedra energetiky VŠB, 2004. BEČVÁŘ, J. Tepelné turbíny. SNTL Praha, 1968. JANALÍK. R. Gas turbine, Projekt: Technika pro budoucnost 2.0. Učební opora. VŠB TU Ostrava, 2020.

Doporučená literatura:

MACEK, SUK. Spalovací motory I. Skripta ČVUT Praha 2000. GIAMPAOLO, Tony. Gas Turbine Handbook: Principles and Practice. The Fairmont Press, Fifth Edition, 2013. ISBN–10: 0-88173-712-7. LEE, T.-W. Aerospace Propulsion. Chichester, John Wiley & Sons, Ltd., United Kingdom, 2014.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový program - 2x Ústní zkouška (výpočtová část + test teoretických znalostí)

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Spalovací motory : 1. Princip funkce spalovacích motorů 2. Ideální a skutečné oběhy 3. Účinnost a vyýkonnové charakteristiky 4. Konstrukce čtyř a dvou dobých motorů 5. Jednotlivé systémy a části motorů 6. Využití v dopravě a v energetice 7. Ekologie a ekonomika provozu Spalovací turbíny 8. Princip funkce, historie, využití, základní parametry 9. Braytonovů oběh (ideální, skutečný) 10. Způsoby zvyšování účinnosti 11. Mikroturbíny 12. Konstrukce hlavních částí 13. Letecké motory 14. Paroplynový cyklus

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Cvičení: - 80% účast na cvičeních - odevzdání a uznání 2 výpočetních programů Zkouška: Na základě úspěšného splnění zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z početního příkladu a písemné teoretické části (test).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu musí studenti odevzdat 2 výpočtové programy u ty musí být uznány. Na základě úspěšného splnění zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z početního příkladu a písemné teoretické části (test).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní