361-0531/01 – Plynárenství (plyn)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Míka, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK08 doc. Ing. Jiří Míka, CSc.
NEZ04 Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu Plynárenské rozvody a spotřebiče se studenti seznámí se základními teoretickými a praktickými problémy důležitého odvětví energetiky, tj.zdroje, zásobování a využití topných a technických plynů.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Plynárenské rozvody a spotřebiče se student seznámí se základními teoretickými a praktickými otázkami jednoho z důležitých a rozsáhlých odvětví energetiky, tj. zásobování a využití topných a technických plynů. .Předmět využívá teoretické poznatky z předmětů: Termomechanika, Spalovací zařízení, Části strojů.

Povinná literatura:

[1] Plynárenská příručka. Vydala s.r.o. Gas Praha 1997. [2] Kysela: Plynárenské rozvody a spotřebiče. Skripta VŠB – TU Ostrava 2004. [3] Kolektiv: Jednotná profesní příprava obsluh plynových zařízení. VÚHŽ, Hutnický institut, Ostrava, 1983. [4] Hradil: Potrubní sítě. Skripta VŠB Ostrava, 1993. [5] Mikula: Potrubí a armatury. Technický průvodce. SNTL Praha, 1974.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.týden Místo plynárenství v ČR. Celková spotřeba topných plynů a způsoby využití. Zdroje topných plynů. Dodávky ze zahraniční, domácí zdroje. Normalizace. Základní charakteristiky topných plynů. 2.týden Výpočty základních charakteristik topných plynů.Výhřevnost, hustota, hutnota, výbušnost, rychlost šíření plamene, spalování. 3.týden Zaměnitelnost: Wobbeho číslo, potenciál spalování. Primární a sekundární zdroje. Směsné plyny, výpočet.. 4.týden Doprava topných plynů. Doprava potrubím. Proudění plynů v potrubí, izotermické, adiabatické. Výpočet průměru potrubí, určení tlakových ztrát.Normalizace potrubí a armatur. 5.týden Pevnostní výpočet potrubí. Dilatace a kompenzace. Materiál pro potrubí. Klasické materiály, PVC.Koroze potrubí. Ochrana aktivní a pasivní. 6.týden Doprava topných plynů v uzavřeném objemu, doprava zkapalněných plynů.Uskladňování topných plynů. Plynojemy, podzemní zásobníky plynu. 7.týden Regulační stanice topných plynů. Zvyšovací stanice. Odpařovací stanice zkapalněných plynů. 8.týden Spotřebiče topných plynů. Hořáky a jejich výpočty. Záměnnost topných plynů, kriteria 9.týden Průmyslové plynové spotřebiče.Rozdělení, základní konstrukce. 10.týden Tepelná bilance a využití energie v peci. Energetické charakteristiky. 11.týden Plynové spotřebiče pro komunální sféru. Plynové kotle, průtokové ohřívače vody, sporáky, infrazářiče. Vánoční prázdniny 12.týden Regulace a provoz plynových spotřebičů, zabezpečovací zařízení. Kontrola provozu 13.týden Vyhrazená plynová zařízení. Legislativa, zkoušení, revize a kontroly. ČSN a vyhlášky ČÚBP v oblasti plynových zařízení.Technické plyny. Charakteristiky, výroba a rozvod. Cvičení: (koná se na E 230) 1. až 3.týden 1. program: Výpočet složek směsného plynu, základní charakteristiky topných plynů, složení spalin a entalpie spalin. Cvičí ing. Berka. 10 bodů 4. a 5.týden 2. program: Stanovení průměru potrubí a tlakových ztrát. Cvičí ing. Berka. 5 bodů 6. a 7. týden 3. program: Návrh směsné a výtlačné stanice. Cvičí ing. Míka,CSc. 5 bodů 8.týden Výpočty hořáků. Hořák injektorový a vířivý přetlakový. Cvičí Doc. Kysela. 9. až 11. týden 4.program:Tepelná bilance průmyslové pece. Cvičí ing. Míka, CSc. 10 bodů Vánoční prázdniny 12.a 13.týden. Technické plyny. Charakteristiky. Výpočty. Časová rezerva a zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku