361-0532/01 – Metodika konstruování v oboru (MKvO)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Ladislav VilimecGarant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Vilimec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIL04 Ing. Pavel Milčák
VIL61 doc. Ing. Ladislav Vilimec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s metodikou konstruování obecně a s aplikací hlavních zásad při konstruování v oboru

Vyučovací metody

Anotace

Metodika konstruování obecně a její aplikace na řešení konkrétních úloh v oblasti stavby parních kotlů a energetických zařízení.

Povinná literatura:

[1]Vilimec,L.:Stavba kotlů I.Skripta VŠB TU Ostrava,2002. [2]Černý,V.a kol.:Parní kotle.Technická příručka 32.PrahaSNTL 1983.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dotazy během přednášky. Kontrola znalostí písemnou formou na cvičeních. Výsledky experimentálních cvičení v laboratořích. Prezentace na semináři.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení s min. 80% presentací. Zpracování zadaných tématických úkolů. Obhajoba semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základy metodiky konstruování. 2. Specifika konstruování v oboru energetická zařízení (kombinované namáhání, přetlak, tepelná pnutí, nízkocyklické namáhání, koroze, abraze, živitnost). 3. Materiály pro tepelně energetická zařízení. 4. Pevnostní vlastnosti materiálů, tečení, a pevnost při tečení. 5. Únava materiálu, vysokocyklická a nízkocyklická únava. 6. Koroze, hlavní druhy kotoze, ochranné vrswtvy, zlepšení odolnosti proti korozi. 7. Žáruvzdorné oceli, tepelné zpracování oceli. 8. Pevnostní výpočet hlavních částí parního kotle. 9. Konstrukce parního bubnu, separace páry, velikost bubnu. 10. Povrchové výměníky, požadavky na zařízení, hledání variant, výběr optimální varianty, konstruování. 11. Vstřikový chladič páry, možná provedení, rozbor funkcí, možná řešení, optimální varianta, prokonstruování. 12. Parní mezipřehřívák, biflux, triflux, požadavky na zařízení, hledání variant, výběr optimální varianty, konstruování. 13. Zařízení k přípravě uhelného prášku a jeho spalování. Valba mlecího okruhu, typu a počtu mlýnů, typu a počtu hořáků, volba a opt. varianty. 14. Klasifikovaný zápočet. Cvičení: 1-2. Výpočet parního bubnu. 3-4. Návrh a výpočet vstřikového chladiče páry. 5-6. Návrh a výpočet povrchového chladiče 7-8. Návrh mlýnice, volba hořáků. 9-10. Návrh předehřevu spalovacího vzduchu. 11-12. Schéma kotle na straně vody a páry. 13-14. Schéma kotle na straně vzduchu, spalin a paliva.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 20  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 80  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku