361-0533/01 – Teplárenství (TP)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Ladislav Kysela, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Kysela, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK08 doc. Ing. Jiří Míka, CSc.
NEZ04 Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu Teplárenství se studenti seznámí s teorií, zařízeními a provozem systému centrálního a decentralizovaného zásobování teplem a chladem.

Vyučovací metody

Anotace

Charakteristika systému centrálního zásobování teplem. Výpočet potřeby tepla. Zdroje tepla. Primární předávací stanice. Parní a vodní systémy. Tepelné přivaděče. Sekundární předávací stanice. Výměníky tepla, akumulátory tepla. Decentralizované systémy zásobování teplem. Kogenerace a trigenerace. Měření a regulace dodávky tepla. a chladu Legislativa..

Povinná literatura:

Základní literatura: Vlach: Zásobování teplem a teplárenství. SNTL Praha 1989. Cikhart: Soustavy centrálního zásobování teplem. SNTL Praha 1977. Dvořák: Teplárenství a potrubní sítě. Skripta ČVUT Praha 1993. Kysela: Systémy centrálního zásobování teplem. Poznámky k přednáškám. Katedra energetiky VŠB TU .

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden: Obsah: 1. Místo teplárenství v ČR. Charakteristika soustav centrálního zásobování teplem (SCZT). Určení potřeby tepla. 2. Časový průběh potřeby tepla. Volba zdrojů, systému a koncepce. 3. Zdroje SCZT. Výtopny, teplárny, kogenerační jednotky,ostatní a obnovitelné zdroje. Schémata, účinnosti, instalované výkony, volba počtu jednotek. 4. Provedení SCZT. Skladba soustav, přehled. Připojení rozvodu ke zdroji tepla. Primární předávací stanice parní a horkovodní. 5. Výtopny. Druhy a výkony. Typy kotlů. Konstrukční řešení. KVET. Teplárny s parními turbinami. 6. Kogenerační jednotky se spalovacími motory a spalovacími turbinami. Druhy a výkony, účinnosti. Počet jednotek, instalovaný výkon. 7 . a 8. Tepelné sítě. Druhy sítí. Výpočet průměru potrubí. Normalizace, DN a PN. Výpočet tlakových a tepelných ztrát v rozvodech. 9. Hydraulické poměry v horkovodních rozvodech. Způsoby vedení potrubí. Materiál a příslušenství rozvodů tepla.Koroze potrubí. 10. Spotřebitelské předávací stanice,. Rozdělení, typy a konstrukce. Výměníky tepla. Výpočet výměníků. 11. a 12. Trubkové a deskové výměníky. Provedení výměníkových stanic Regulace dodávky tepla, regulační diagramy teplovodních a horkovodních soustav. Automatizace provozu.. 13. Ekonomika provozu SCZT. Porovnání s jinými způsoby zásobování teplem. Dělení nákladů na KVET. 14. Legislativa v oblasti energetiky. Energetický zákon, zákon o hospodaření s energií, vyhlášky.. Náplň cvičení Týden: Obsah: 1. Opakování hydromechaniky a termomechaniky.Cvičí ing. Míka,CSc 2.a3. 1. program: Stanovení potřeby tepla objektů a určení výkonů tepelného zdroje.- max. 10 bodů.. Cvičí ing. Míka,CSc 4. až 6. 2. program: Návrh primární předávací stanice, výkon, počet a návrh výměníků tepla.- max. 10 bodů..Cvičí ing. Duda. 7.a 8. 3.program: Návrh tepelného přivaděče parního a horkovodního rozvodu. Stanovení DN a PN a tlakových a tepelných ztrát. .- max. 5 bodů. Cvičí ing. Duda, CSc. 9. a 10.. Návrh regulačních a pojistných ventilů a oběhového čerpadla. Diagram regulace výkonu.- Doplněk 2.programu, max. 5 bodů. Cvičí ing. Míka,CSc 11.a 12. Návrh odběratelské předávací stanice. Výpočet výměníku tepla.. Cvičí ing. Míka,CSc 13. a 14 Exkurze. Dokončení programů, časová rezerva a zápočty. Cvičí ing. Míka,CSc

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku