361-0534/01 – Využití druhotných zdrojů energie (DEZ)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Míka, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK08 doc. Ing. Jiří Míka, CSc.
NEZ04 Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu Využití druhotných zdrojů energie se studenti seznámí s výskytem a charakteristikou sekundárních zdrojů energie a způsoby jejich hospodárného využívání a ekonomické efektivnosti instalace. V druhé části předmětu obdrží souhrnný přehled z problematiky ekonomiky energetiky, tj. hospodárné využívání jednotlivých druhů energií a ekonomické problémy energetiky.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Využití druhotných zdrojů energie se student seznámí s výskytem a charakteristikou sekundárních zdrojů energie a způsoby jejich hospodárného využívání a ekonomické efektivnosti instalace. V druhé části předmětu obdrží souhrnný přehled z problematiky ekonomiky energetiky, tj. hospodárné využívání jednotlivých druhů energií a ekonomické problémy energetiky.Předmět využívá teoretické poznatky z předmětů: Termomechanika, Spalovací zařízení, Kotle a Turbiny.

Povinná literatura:

Kysela: Využití odpadního tepla. Poznámky k přednáškám KE VŠB TU Ostrava 1996. Kysela, Tomčala: Ekonomika energetiky. Skripta VŠB TU Ostrava 2000. Sazanov: Využití sekundárních zdrojů energie . SNTL Praha.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sekundární zdroje energie, klasifikace, výskyt. Odpadní teplo, charakteristika. Chemicky vázané teplo. Druh, klasifikace, výskyt, možnosti využití. 2. Způsoby využití odpadních plynů hutních a chemických provozů. Citelné teplo pevných látek. Charakteristika, výskyt a možnosti využití.Citelné teplo plynů. Charakteristika, výskyt a možnosti využití.Rekuperace tepla. 3. Kotle na odpadní teplo, druhy a charakteristiky. Základní výpočet teplosměnných ploch kotle na odpadní teplo. Výpočet spalovací komory pro přídavné vytápění spalinového kotle. Citelné teplo kapalin. Charakteristika, výskyt a možnosti využití. 4. Chlazení v energetických zařízeních. Možnosti a způsoby využití. Využití nízkopotenciálního tepla pomocí tepelných čerpadel. Základní oběhy, topný faktor, pohon elektrický a spalovacím motorem. Chlazení technologických agregátů. Možnosti a způsoby využití. Odparné chlazení. Zařízení pro kombinované využití citelného tepla chladící vody a citelného tepla plynů. 5. Potenciální energie. Charakteristika, výskyt a možnosti využití. Základní výpočet expanzní turbiny. Obsah, rozsah a cíle ekonomiky energetiky. Podstata energie, legislativa, energetické zákony. 6. Členění energie a energetická odvětví. Bilance energií v ČR. Celková účinnost energetického systému, dílčí účinnosti. Palivo energetická náročnost výroby, palivo energetická náročnost státu. 7. Způsoby zušlechťování primárních energetických zdrojů. Účinnosti, možnosti zlepšování účinností. Způsoby výroby elektrické energie a tepla v parním cyklu.Schémata, účinnosti. 8. Způsoby výroby elektrické energie a tepla v plynovém cyklu. Schémata, účinnosti. Doprava, přenos a rozvod energie. Doprava v uzavřeném objemu, doprava potrubím, přenos elektrické energie. Charakteristika ztrát, účinností, hospodárnost. 9. Užití energie na místě spotřeby. Charakteristika systémů. Užití energie pro tepelné účely, charakteristika, způsoby, účinnosti, porovnání. Užití energie na místě spotřeby pro pohonné účely. Elektromotory, hydraulické pohony, tlakovzdušné pohony. Účinnosti, porovnání. 10. Vyrovnávání disproporcí mezi výrobou a spotřebou energie. Akumulace energie. Energetické charakteristiky. Druhy charakteristik, účel. Stanovení TZN spotřeby energie. Dispečerské diagramy. Investiční náklady, měrné investiční náklady. 11. Výrobní náklady. Struktura výrobních nákladů, měrné výrobní náklady. Cena energie. Ekonomická efektivnost investic do energetiky. Hrubá návratnost, Cash-flow ( tok peněz ) 12. Energetické tarify. Druhy cen energií. Struktura velkoobchodních cen. Způsoby dělení nákladů při kombinované výrobě tepla a elektrické energie.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku