361-0536/05 – Jaderně energetická zařízení (JEZ)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL40 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je určen pro studijní obor Energetické stroje a zařízení, specializace "Stavba parních kotlů..." a "Jaderně energetická zařízení". Příprava specialistů v oblasti tepelných výpočtů, projektování a konstrukce zařízení jaderných elektráren. Předmět navazuje na probíranou látku v "Jaderné energetice" v BC studiu, termomechniku a přenos tepla a hmoty. Student získá podrobnější znalosti o primárním okruhu jaderné elektrárny, seznámí se s jednotlivými komponenty různých typů jaderně energetických zařízení, umožňující jejich návrh a konstrukci v rámci řešení diplomové práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět se věnuje oblasti tepelných výpočtů, projektování a konstrukce zařízení jaderných elektráren. Student získá podrobnější znalosti o primárním okruhu jaderné elektrárny, seznámí se s jednotlivými komponenty různých typů jaderně energetických zařízení, umožňující jejich návrh a konstrukci.

Povinná literatura:

KLIK, František, DALIBA, Jaroslav. Jaderná energetika. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství Českého vysokého učení technického, 2002. ISBN 80-01-02550-0. HEZOUČKÝ, František, KAŇOVSKÝ, Pavel, NAŇO, Ján. Základy teorie provozních režimů jaderných elektráren s tlakovodními reaktory. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03324-4. HEJZLAR, Radko. Stroje a zařízení jaderných elektráren. Díl 1. Vyd. 4. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03190-X. HEJZLAR, Radko. Stroje a zařízení jaderných elektráren. Díl 2. Vyd. 3. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03189-6. MATĚJKA, Karel. Školní reaktor VR-1 Vrabec: popis zařízení a první část experimentálních úloh. Praha: České vysoké učení technické, 1993. BODANSKY, David. Nuclear energy: principles, practices, and prospects. 2nd ed. New York: Springer, 2004. ISBN 0-387-20778-3.

Doporučená literatura:

HEŘMANSKÝ, Bedřich. Termomechanika jaderných reaktorů. Praha: Academia, 1986. AMBROŽ, Jaroslav. Jaderně energetická zařízení. Vyd. 2. Praha: České vysoké učení technické, 1987. BEČVÁŘ, Josef. Jaderné elektrárny. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1978. HABRMAN, Petr, KUCHAŘ, Lumír. Základy jaderné energetiky a bezpečnosti. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1988. BARABAS, Karel. Úvod do jaderné energetiky. Praha: České vysoké učení technické, 1984. MAZANEC, Karel. Základní fyzikálně-metalurgické charakteristiky materiálů pro jadernou energetiku. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1979. KADRNOŽKA, Jaroslav. Tepelné elektrárny a teplárny. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fyzikální základy jaderné energetiky, radioaktivní přeměny, neutronové jaderné reakce, bilance neutronů v jaderném reaktoru. 2. Fyzikální výpočet jaderného reaktoru, difúze neutronů, kritická rovnice jaderného reaktoru, neutronový tok. Kinetika štěpné řetězové reakce. 3. Provozní a přechodové režimy. 4. Vývin a odvod tepla v jaderném reaktoru, rozdělení tepelného toku, průběh teplotního pole v palivovém elementu a aktivní zóně. 5. Provoz a řízení jaderného reaktoru,kompenzace reaktivity, otrava reaktoru, jodová jáma,zestruskování reaktoru. 6. Dynamika v nadkritickém stavu, zařízení pro kompenzaci a regulaci výkonu. 7. Kompenzace chladiva v primárním okruhu, barbotážní nádrž a pojistné systémy. 8. Přechodové a provozní procesy v I. okruhu. Tepelný a hydraulický výpočet I. okruhu jaderných bloků MIR 1200, AP 1000 a EPR. 9. Provoz jaderných elektráren. 10. Tepelná schémata jaderných elektráren, tepelná účinnost a cesty jejího zvyšování. 11. Jaderný energetický cyklus, paliva a palivové články, výroba, uskladňování a likvidace jaderných odpadů. Spalovny radioaktivních odpadů. Radioaktivní management. 12. Materiály aktivní zóny jaderných reaktorů. Fyzikálně technické aspekty bezpečnosti jaderných reaktorů, jaderná bezpečnost. 13. Pasivní a aktivní bezpečnostní systémy. Klasifikace jaderných havárií. 14. Reaktory se zvýšenou inherentní a pasivní bezpečnosti III + generace. Perspektivní typy jaderných elektráren IV. generace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.