361-0538/01 – Parní generátory II (PG2)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ladislav VilimecGarant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Vilimec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON320 Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D.
VIL61 doc. Ing. Ladislav Vilimec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je určen pro studijní obor Energetické stroje a zařízení, specializace "Stavba parních kotlů a tepelných zařízení" a "Jaderně energetická zařízení" a je volitelný pro zaměření „Průmyslová energetika“. Studenti získají hlubší znalosti o stavbě parních generátorů, ohnišť a tlakového systému.Studium navazuje na předmět Parní generátory I.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti a dovednosti získané v předmětu Parní generátory I.

Povinná literatura:

VILIMEC, L. Stavba kotlů II. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1716-3. ČERNÝ, V. a kol. Parní kotle. Praha: SNTL Technický průvodce 32, 1983. DLOUHÝ, T. Výpočty kotlů a spalinových výměníků. Skripta ČVUT Praha, 2002. ISBN 80-01-02591-8. KITTO, B., John, STULTZ, C., Steven. Steam: its generation and use. 41st edition. U.S.A, Ohio: The Babcock Wilcox Company, 2005. ISBN 0-9634570-1-2.

Doporučená literatura:

VILIMEC, L.: Řízení a regulace energetických zařízení. Skripta VŠB – TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1853-5. VILIMEC, L., JOSIEK, J. Materiály a pevnostní dimenzování částí parních generátorů. Skripta VŠB TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2512-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dotazy během přednášky. Kontrola znalostí písemnou formou na cvičeních. Výsledky experimentálních cvičení v laboratořích. Prezentace na semináři.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení s min. 80% presentací. Zpracování zadaných tématických úkolů. Obhajoba semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice výpočtového paliva, diagram Q-A-W, směs paliv, vliv aditivního odsiřování a SNCR. 2. Vliv parametrů paliva na koncepci kotle. 3. Vliv výkonu a parametrů páry na koncepci kotle, nadkritické parametry. 4. Vliv ostatních požadavků na koncepci kotle, přípravné výpočty pro návrh kotle. 5. Rozvržení teplosměnných ploch, regulační charakteristiky kotle, spalinový diagram . 6. Postup při tepelném výpočtu kotle. 7. Tepelný výpočet a návrh jednotlivých částí kotle. 8. Základy konstrukce jednotlivých typů kotlů, návrh ohniště. 9. Výpočet a konstrukce ohříváku vzduchu. 10. Výpočet a konstrukce ohříváku vody. 11. Výpočet a konstrukce výparníku pro kotel s přirozenou cirkulací. 12. Výpočet a konstrukce výparníku průtočných. 13. Výpočet a konstrukce přehříváku a mezipřehříváku páry. 14. Abraze, koroze, najíždění a odstavování kotle.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti: Bez povinné účasti

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku