361-0538/04 – Parní generátory II (PG2)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ladislav VilimecGarant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Vilimec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON320 Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D.
VIL61 doc. Ing. Ladislav Vilimec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je určen pro studijní obor Energetické stroje a zařízení, specializace "Stavba parních kotlů a tepelných zařízení" a "Jaderně energetická zařízení" a je volitelný pro zaměření „Průmyslová energetika“. Studenti získají hlubší znalosti o stavbě parních generátorů, ohnišť a tlakového systému.Studium navazuje na předmět Parní generátory I.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti a dovednosti získané v předmětu Parní generátory I.

Povinná literatura:

VILIMEC, L. Stavba kotlů II. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1716-3. ČERNÝ, V. a kol. Parní kotle. Praha: SNTL Technický průvodce 32, 1983. DLOUHÝ, T. Výpočty kotlů a spalinových výměníků. Skripta ČVUT Praha, 2002. ISBN 80-01-02591-8. KITTO, B., John, STULTZ, C., Steven. Steam: its generation and use. 41st edition. U.S.A, Ohio: The Babcock Wilcox Company, 2005. ISBN 0-9634570-1-2.

Doporučená literatura:

VILIMEC, L.: Řízení a regulace energetických zařízení. Skripta VŠB – TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1853-5. VILIMEC, L., JOSIEK, J. Materiály a pevnostní dimenzování částí parních generátorů. Skripta VŠB TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2512-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dotazy během přednášky. Kontrola znalostí písemnou formou na cvičeních. Prezentace na semináři.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení s min. 80% presentací. Zpracování zadaných tématických úkolů. Obhajoba semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice výpočtového paliva, diagram Q-A-W, směs paliv, vliv aditivního odsiřování a SNCR. 2. Vliv parametrů paliva na koncepci kotle. 3. Vliv výkonu a parametrů páry na koncepci kotle, nadkritické parametry. 4. Vliv ostatních požadavků na koncepci kotle, přípravné výpočty pro návrh kotle. 5. Rozvržení teplosměnných ploch, regulační charakteristiky kotle, spalinový diagram . 6. Postup při tepelném výpočtu kotle. 7. Tepelný výpočet a návrh jednotlivých částí kotle. 8. Základy konstrukce jednotlivých typů kotlů, návrh ohniště. 9. Výpočet a konstrukce ohříváku vzduchu. 10. Výpočet a konstrukce ohříváku vody. 11. Výpočet a konstrukce výparníku pro kotel s přirozenou cirkulací. 12. Výpočet a konstrukce výparníku průtočných. 13. Výpočet a konstrukce přehříváku a mezipřehříváku páry. 14. Abraze, koroze, najíždění a odstavování kotle. Specifika kotlů: HRSG, biomasa, kotle pro ZEVO.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80% účast ve cvičeních. Pro splnění zápočtu musí studenti zpracovat 3 programy, které jsou zaměřeny na: 1. Výpočet bilance mlýnského okruhu 2. Výpočtový návrh spalovací komory 3. Výpočtový návrh parního přehříváku Dále musí studenti úspěšně absolvovat zápočtový test a na základě úspěšného splnění zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu musí studenti zpracovat 3 programy, které jsou zaměřeny na: 1. Výpočet bilance mlýnského okruhu 2. Výpočtový návrh spalovací komory 3. Výpočtový návrh parního přehříváku Dále musí studenti úspěšně absolvovat zápočtový test a na základě úspěšného splnění zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0713P070001) Ekologizace energetických procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713P070001) Ekologizace energetických procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0713P070001) Ekologizace energetických procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713P070001) Ekologizace energetických procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní