361-0539/04 – Parní turbíny (PT)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL10 doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
SMI0020 Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je orientovat se v oblastech pracovního nasazení jednotlivých typů parních turbín. Popsat procesy, které charakterizují transformaci energie v jednotlivých tepelných turbínách. Popsat základní energetická a ekonomická kriteria hodnocení parních turbín. Diskuse nad ekonomickými a environmentálními následky procesů transformace energie v turbínách. Návrh řešení komplexu řízení energetických procesů ve strojovnách tepelných centrál.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Exkurze
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět patří do skupiny oborových předmětů, který velmi úzce navazuje na předměty termomechanika, fyzika a hydromechanika. Studenti si osvojí své základní znalosti o vědomosti z oblasti transformací energie v turbínách. Tvůrčí myšlení je dále komplexně rozvíjeno při teoretických výpočtech jednotlivých součástí těchto energetických strojů. Nedílnou součástí výuky jsou praktická měření energetických vlastností na měřicích laboratorních tratích. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat jako projektant resp. jako provozovatel těchto energetických zařízení se znalostí jak technických tak i ekonomických kategorií a minimálním narušení životního prostředí.

Povinná literatura:

KADRNOŽKA, J.: Lopatkové stroje. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2003. ISBN 80-7204-297-1. KADRNOŽKA, J.: Tepelné turbíny a turbokompresory. Nakladatelství CERM, s. r. o, Brno,2004. ISBN 80-7204-346-3.

Doporučená literatura:

ŠČEGLAJEV, V.: Parní turbíny. Praha, SNTL, 1983. BEČVÁŘ, J.: Tepelné turbíny. Praha, SNTL, 1968.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dotazy během přednášek Písemné testy Kontrola práce nad samostatnými projekty

E-learning

http://fs1.vsb.cz/361/akreditace/opory/ jméno: akreditace heslo: energetici

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Tepelné oběhy parních turbín - R-C oběh. 2. Tepelné oběhy parních turbín výpočet tepelného oběhu, definice účinností přímých, porovnávacích. 3. Tepelné oběhy parních turbín - Carnotizace parních oběhů změnou tlaku v kondenzátoru, změnou parametrů vstupní páry. 4. Tepelné oběhy parních turbín - Carnotizace parních oběhů regenerativním ohřevem napájecí vody a přihříváním páry. 5. Typy parních turbín - kondenzační, protitlaká, odběrová. 6. Pracovní proces ideálních a skutečných parních turbín v T-s a i-s diagramu. Expanzní křivka. Eulerova turbínová rovnice. 7. Typy axiálních turbínových stupňů - reakční stupeň, rovinná lopatková mříž, u/c1, max. entalpický spád. 8. Typy axiálních turbínových stupňů - akční stupeň, rovinná lopatková mříž, u/c1, max. entalpický spád. 9. Typy axiálních turbínových stupňů - rychlostní stupeň, rovinná lopatková mříž, u/c1, max. entalpický spád. 10. Typy turbínových stupňů - radiální parní turbíny - hlavní turbínová rovnice, rychlostní trojúhelníky. 11. Příslušenství R-C parního cyklu a parních turbín - doprovodná strojní zařízení - I. 12. Příslušenství R-C parního cyklu a parních turbín - doprovodná strojní zařízení - II. 13. Regulace výkonu parních turbín. 14. Praktický provoz parních turbín - odborník z praxe.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  16
        Zkouška Zkouška 65  35 3
Rozsah povinné účasti: 80% aktivní účast ve cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení ENS P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení ENS P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení ENS P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení ENS P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení ENS P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.