361-0540/01 – Vodní a větrné elektrárny (VVE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV641 Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
SZE75 doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači získají znalosti o současném stavu, možnostech a perspektivách využívání vodní a větrné energie v ČR a ve světě, jsou zdůrazňovány klady a zápory daných technologií v kontextu jejich vlivu na životní prostředí, elektroenergetickou soustavu atd. Cílem pak je základní orientace studenta v dané problematice, znalosti pak jsou podkladem rozvíjení schopnosti studenta pro určování vhodných aplikací těchto obnovitelných zdrojů v dané oblasti. Jsou probírány teoretické základy přeměn energii na rotoru vodních turbín a rotorů větrných elektráren, účinnost transformace energií a základní parametry provozu, poznatky z přednášek pak jsou aplikovány ve cvičeních ve výpočtech základních parametrů vybraných strojů. Studenti získají základní přehled o historickém vývoji a současném stavu daných technologií, tyto znalosti pak jsou základem pro orientaci nutné při návrhu výstavby, optimalizace daných technologií. Studenti získají dovednosti spojené se stanovením ročního energetického zisku vodních a větrných elektráren v daných lokalitách, aplikací poznatků z přednášek a cvičení budou studenti schopni provézt energetický audit stávajícího zařízení nebo návrh a energetické hodnocení předpokládané výstavby v zadaných podmínkách dané energetické jednotky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá využíváním vodní, větrné energie. Studenti získají znalosti o současném stavu, možnostech a perspektivách využívání těchto obnovitelných zdrojů energie v ČR a ve světě, přehled o historickém vývoji a současném stavu daných technologií. Dále jsou v předmětu probírány teoretické základy přeměn energie na rotoru vodních turbíny a větrných rotorů, stanovení ročního energetického zisku vodních a větrných elektráren, základy návrhu daných jednotek. Krátce je věnována pozornost i využívání energie moří.

Povinná literatura:

ŠTOLL, Č., KRATOCHVÍL, S., HOLATA, M. Využití vodní energie. Praha: SNTL, 1977. 612 s. KMINIAK, P. Vodné mikroelektrárne. 1. vyd. Bratislava: ALFA, 1990. ISBN 80-05-00771-X. GABRIEL, P., ČIHÁK, F., KALANDRA, P. Malé vodní elektrárny. Praha : ČVUT, 1998. ISBN 80-01-01812-1. RYCHETNÍK, V. Větrné motory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. 61 s. ISBN 80-7078-281-1. RYCHETNÍK, V., PAVELKA, J., JANOUŠEK, J. Větrné motory a elektrárny. Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1997. - 199 s. ISBN 80-01-01563-7. HAU, E. Wind Turbine. Fundamentals, Technologies, Application, Economics. Springer, Berlin 2005. ŠTOLL, Č., KRATOCHVÍL, S., HOLATA, M. Využití vodní energie. Praha: SNTL, 1977. 612 s.

Doporučená literatura:

HAU, E. Wind Turbine. Fundamentals, Technologies, Application, Economics. Springer, Berlin 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočtová písemka, 2x program, ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vodní a větrná energie – charakteristika. 2. Vodní energie. Energie vody v přírodě, možnosti využití hydroenergetického potenciálu. 3. Hrubý, technicky využitelný potenciál, odtoková křivka 4. Základní typy vodních elektráren, místo v elektroenergetické soustavě. 5. Vodní turbíny - základy teorie. 6. Peltonova, Francisova, Deriazova, Kaplanova turbína, konstrukce, 7. Vodní turbíny - charakteristiky, regulace vodních turbín, teorie podobnosti . 8. Vodní elektrárny. 9. Využití energie moří. 10. Větrná energie. Vlastnosti větru, využitelný potenciál. 11. Větrné rotory - základy teorie odporové a aerodynamické. 12. Základní charakteristiky větrných elektráren, regulace. 13. Větrné elektrárny, základní parametry, rozdělení, konstrukce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: min. 80% účast ve cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Bez povinné účasti. Náhrada neúčasti na cvičeních - zpracování zadaných úkolů (výpočtové příklady, rešeršní práce). Zápočet, zkouška dle obecných podmínek.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2018/2019 letní
2018/2019 zimní
2017/2018 letní