361-0541/01 – Větrání a klimatizace (vk)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Michael Lichý, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Michael Lichý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIH90 doc. Ing. Michael Lichý, CSc.
MAT61 Ing. Jan Matoušek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent musí zvládnout projekční návrh nebo návrh rekonstrukce zařízení pro větrání či klimatizaci, řízení výroby a montáže takového zařízení i organizaci a kontrolu provozu tohoto zařízení.

Vyučovací metody

Anotace

Obsah předmětu Větrání a klimatizace lze rozčlenit na: stav prostředí, tepelné vlastnosti budov, větrání a odsávání, klimatizace, vzduchovody a ventilátory (rozvod vzduchu) a filtrace atmosférického vzduchu.

Povinná literatura:

Nový R. : Technika prostředí. Skripta ČVUT Praha, 2006, ISBN 80-01-03492-5 (eventuálně předchozí vydání)

Doporučená literatura:

-Centnerová L., Papež K.: Technická zařízení budov 30 (cvičení - vzduchotechnika) Praha, Skripta ČVUT, 2000 -Chyský, J.,Hemzal, K.: Větrání a klimatizace. Brno: Bolit-B press, 1993 -Hirš, J., Gebauer, G.,Vzduchotechnika v příkladech. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o.,2006, ISBN 80 – 7204 – 486 - 9 -Szekelyová, M., Ferstl, K., Nový, R.: Větrání a klimatizace. Bratislava: Jaga Group, s.r.o., (distribuce Jaga Media, s.r.o., Praha), 2006, ISBN 80-8076-037-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Legislativní a technologické podklady pro větrání a klimatizaci pracovišť a shromažďovacích prostor. - Teoretické základy - termomechanika, proudění, vlhký vzduch. - Dimenzování větracích a klimatizačních zařízení s ohledem na hygienické předpisy a maximální úsporu energie. - Distribuce vzduchu, vzduchotechnické sítě, ventilátory a filtrace vzduchu. - Pomocné profese - zdroje tepla, chladu, aut. regulace a snižování hluku. - Způsob projektování vzduchotechniky, skladba a druhy proj. dokumentace. - Měření vzduchotechnických parametrů, regulace a uvádění do provozu.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku