361-0541/01 – Air Conditioning (vk)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Michael Lichý, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Michael Lichý, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LIH90 doc. Ing. Michael Lichý, CSc.
MAT61 Ing. Jan Matoušek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Graduate must manage the design proposal and the proposal of reconstruction of equipment for ventilation or air conditioning, management of production and installation of such equipment as well as organizing and controlling the operation of this equipment.

Teaching methods

Summary

Contents of the course Ventilation and Air Conditioning, which covers both workplaces and public areas, can be broken down to illustrate as follows: the state of the environment, the thermal properties of buildings, ventilation and exhaust, air conditioning, air ducts and fans (air distribution) and atmospheric air filtration.

Compulsory literature:

Nový R. : Technika prostředí. Skripta ČVUT Praha, 2006, ISBN 80-01-03492-5 (eventuálně předchozí vydání)

Recommended literature:

-Centnerová L., Papež K.: Technická zařízení budov 30 (cvičení - vzduchotechnika) Praha, Skripta ČVUT, 2000 -Chyský, J.,Hemzal, K.: Větrání a klimatizace. Brno: Bolit-B press, 1993 -Hirš, J., Gebauer, G.,Vzduchotechnika v příkladech. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o.,2006, ISBN 80 – 7204 – 486 - 9 -Szekelyová, M., Ferstl, K., Nový, R.: Větrání a klimatizace. Bratislava: Jaga Group, s.r.o., (distribuce Jaga Media, s.r.o., Praha), 2006, ISBN 80-8076-037-3

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Legislativní a technologické podklady pro větrání a klimatizaci pracovišť a shromažďovacích prostor. - Teoretické základy - termomechanika, proudění, vlhký vzduch. - Dimenzování větracích a klimatizačních zařízení s ohledem na hygienické předpisy a maximální úsporu energie. - Distribuce vzduchu, vzduchotechnické sítě, ventilátory a filtrace vzduchu. - Pomocné profese - zdroje tepla, chladu, aut. regulace a snižování hluku. - Způsob projektování vzduchotechniky, skladba a druhy proj. dokumentace. - Měření vzduchotechnických parametrů, regulace a uvádění do provozu.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.