361-0542/01 – Alternativní a obnov. zdroje energie II (AOZE2)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SZE75 Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
VRT20 doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je určen pro studijní obor Energetické stroje a zařízení, specializace „Alternativní energie a technika prostředí“.Předmět je povinně volitelný pro zaměření „Průmyslová energetika“ Studenti získají znalosti z oblasti využívání solární energie a palivových článků. Předmět se hlouběji věnuje problematice využití slunečního záření, především fototermickým systémům, způsobům akumulace tepla z fototermických kolektorů, návrhu solárního systému a stanovení jeho roční energetické bilance. Dále se zabývá vlastnostmi a použitím fotovoltaických článků a palivových článků a jejich perspektivě.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Výuka navazuje na předmět "Alternativní a obnovitelné zdroje energie" bakalářského studia. Předmět se zabývá využíváním solární energie a palivovými články.Předmět se hlouběji věnuje problematice využití slunečního záření, především fototermickým systémům, způsobům akumulace tepla z fototermických kolektorů, návrhu solárního systému a stanovení jeho roční energetické bilance. Dále se zabývá vlastnostmi a použitím fotovoltaických článků a palivových článků a jejich perspektivě.

Povinná literatura:

KAMINSKÝ, J.; VRTEK, M. Obnovitelné zdroje energie. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 1998. 102 s. ISBN 80–7078–445–8. CIHELKA, J. Solární tepelná technika. Praha: Malina, 1994 . 203 s. ISBN 80– 900759–5–9. HALAHYJA, M.; VALÁŠEK, J. a kol. Solárna energia a jej využitie. Bratislava: ALFA, 1983. 304 s. LADENER, H; SPÄTE, F. Solární zařízení. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003. 267 s. ISBN 80-247-0362-9.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sluneční energie, charakteristika, způsoby transformací na využitelné druhy energií 2. Intenzita slunečního záření, záření přímé, difúzní, matematický model stanovení množství dopadajícího slunečního záření na obecně položenou plochu 3. Pasivní, přímé systémy využívající sluneční energii. Sluneční elektrárny. 4. Sluneční kolektory, typy 5. Sluneční kolektory rovinné, princip výpočtu, účinnosti 6. Zkušebnictví, certifikace solárních kolektorů 7. Akumulace tepla, solární tanky, stratifikační zásobníky. 8. Sluneční vytápěcí systémy, základní typy, schémata, teplonosné kapaliny 9. Fotovoltaická přeměna, druhy fotovoltaických článků, účinnost, využití. 10. Fotovoltaické systémy - základní typy 11. Palivové články - princip, základní typy 12. Nízkoteplotní a vysokoteplotní palivové články, charakteristiky, možnosti použití

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku