361-0543/03 – Alternativní a obnovitelné zdroje energie III (AOZE3)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity2
Garant předmětuIng. Zbyszek Szeliga, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SZE75 Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1
kombinovaná Zápočet 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači získají znalosti o současném stavu, možnostech a perspektivách využívání vodní a větrné energie v ČR a ve světě, jsou zdůrazňovány klady a zápory daných technologií v kontextu jejich vlivu na životní prostředí, elektroenergetickou soustavu atd. Cílem pak je základní orientace studenta v dané problematice, znalosti pak jsou podkladem rozvíjení schopnosti studenta pro určování vhodných aplikací těchto obnovitelných zdrojů v dané oblasti. Jsou probírány teoretické základy přeměn energii na rotoru vodních turbín a rotorů větrných elektráren, účinnost transformace energií a základní parametry provozu, poznatky z přednášek pak jsou aplikovány ve cvičeních ve výpočtech základních parametrů vybraných strojů. Studenti získají základní přehled o historickém vývoji a současném stavu daných technologií, tyto znalosti pak jsou základem pro orientaci nutné při návrhu výstavby, optimalizace daných technologií. Studenti získají dovednosti spojené se stanovením ročního energetického zisku vodních a větrných elektráren v daných lokalitách, aplikací poznatků z přednášek a cvičení budou studenti schopni provézt energetický audit stávajícího zařízení nebo návrh a energetické hodnocení předpokládané výstavby v zadaných podmínkách dané energetické jednotky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá využíváním vodní, větrné energie. Studenti získají znalosti o současném stavu, možnostech a perspektivách využívání těchto obnovitelných zdrojů energie v ČR a ve světě, přehled o historickém vývoji a současném stavu daných technologií. Dále jsou v předmětu probírány teoretické základy přeměn energie na rotoru vodních turbíny a větrných rotorů, stanovení ročního energetického zisku vodních a větrných elektráren, základy návrhu daných jednotek. Krátce je věnována pozornost i využívání energie moří.

Povinná literatura:

ŠTOLL, Č.; KRATOCHVÍL, S.; HOLATA, M. Využití vodní energie. Praha: SNTL, 1977. 612 s. KMINIAK, P. Vodné mikroelektrárne. 1. vyd. Bratislava: ALFA, 1990. ISBN 80-05- 00771-X. GABRIEL, P.;ČIHÁK, F.; KALANDRA, P. Malé vodní elektrárny. Praha : ČVUT, 1998. ISBN 80-01-01812-1. RYCHETNÍK, V. Větrné motory, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. 61 s. ISBN 80-7078- 281-1 RYCHETNÍK V.; PAVELKA, J.; JANOUŠEK, J. Větrné motory a elektrárny. Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1997. - 199 s. ISBN 80-01-01563-7.

Doporučená literatura:

Hau. E.: Wind Turbine. Fundamentals, Technologies, Application, Economics. Springer, Berlin 2005

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vodní a větrná energie – charakteristika. 2. Vodní energie. Energie vody v přírodě, možnosti využití hydroenergetického potenciálu. 3. Hrubý, technicky využitelný potenciál, odtoková křivka 4. Základní typy vodních elektráren, místo v elektroenergetické soustavě. 5. Vodní turbíny - základy teorie. 6. Peltonova, Francisova, Deriazova, Kaplanova turbína, konstrukce, 7. Vodní turbíny - charakteristiky, regulace vodních turbín, teorie podobnosti . 8. Vodní elektrárny. 9. Využití energie moří. 10. Větrná energie. Vlastnosti větru, využitelný potenciál. 11. Větrné rotory - základy teorie odporové a aerodynamické. 12. Základní charakteristiky větrných elektráren, regulace. 13. Větrné elektrárny, základní parametry, rozdělení, konstrukce

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FS - K - cs 2018/2019 kombinovaná čeština volitelný odborný FS - Fakulta strojní stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.