361-0546/02 – Chladicí zařízení a tepelná čerpadla II (CHZ2)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRT20 doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Výuka navazuje na předmět "Chladicí zařízení a tepelná čerpadla" bakalářského studia. Studenti si prohloubí a rozšíří znalosti v oblasti chladicí techniky a využití tepelných čerpadel. Věnuje se dalším typům chladicích oběhů a základním konstrukčním částem chladicích zařízení a tepelných čerpadel.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Výuka navazuje na předmět "Chladicí zařízení a tepelná čerpadla" bakalářského studia. Předmět prohlubuje a rozšiřuje znalosti v oblasti chladicí techniky a využití tepelných čerpadel. Věnuje se dalším typům chladicích oběhů a základním konstrukčním částem chladicích zařízení a tepelných čerpadel.

Povinná literatura:

DVOŘÁK, Z. Základy chladicí techniky Vyd. 1. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986. 247 s. DVOŘÁK, Z.; KLAZAR, L.; PETRÁK, J. Tepelná čerpadla. Vyd. 1. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1987. 339 s. TINTĚRA, L. Tepelná čerpadla 1. vyd. Praha : Arch, 2003. 121 s. ISBN 80-86165-61-2. BAŠTA, J. et al. Topenářská příručka : 120 let topenářství v Čechách a na Moravě. Svazek 1. 1. vyd. Praha : Gas, 2001. 1122 s. ISBN 80-86176-82-7.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Další typy kompresorových chladících oběhů - oběh proudový, varianty dvoustupňových oběhů. 2. Sorpční oběhy - absorpční NH3-H2O, H2O-LiBr, adsorpční oběhy 3. Plynové oběhy. 4. Chladící oběhy pro zkapalňování vzduchu, dělení plynných směsí - rektifikace. 5. Základní konstrukční části chladících zařízení a tepelných čerpadel. 6. Vysokotlaké, středotlaké a nízkotlaké kyslíkárny. 7. Stanovení bivalentního bodu, zapojení TČ do systému vytápění 8. Hodnocení práce TČ - energetické, exergetické, makroenergetické hledisko.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  26
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku