361-0550/08 – Energetické využití biomasy a odpadů (EVB)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuIng. Veronika Sassmanová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGF, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAS027 Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti musí aplikovat znalosti z oblasti termického využívání biomasy a odpadů na konkrétní případy. Pozornost v rámci přednášek bude zaměřena na problematiku vlastností biomasy a odpadů a vhodnosti jejich uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity
Exkurze

Anotace

Využívání biomasy a odpadů pro energetické účely se jeví jako nezbytná součást výroby tepelné i elektrické energie v podmínkách rozvinuté Evropy. Předmět poskytuje představu o základních technologiích, způsobech dopravy a úpravy paliva. Nezbytnou část předmětu tvoří emise z využívání biomasy a biomasy pro energetické účely a možnosti jejich redukce.

Povinná literatura:

NOSKIEVIČ, P., JUCHELKOVÁ, D. a kol.: Biomasa a její energetické využití. PHARE, 1996. ISBN 80-7078-367-2. PASTOREK, Zdeněk, Jaroslav KÁRA a Petr JEVIČ. Biomasa: obnovitelný zdroj energie. Praha: FCC Public, 2004. ISBN 8086534065. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ BIOMASY ZA ÚČELEM ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Ing. Petr Trávníček, Ph.D. Doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. Ing. Luboš Kotek, Ph.D. Ing. Petr Junga, Ph.D. Brno, 2015. ČABALOVÁ, Iveta, Tatiana BUBENÍKOVÁ, Viera KUČEROVÁ, Jozef KRILEK, Michal JABLONSKÝ a Vladimír HÖNIG. Technológie a technika spracovania drevnej a rastlinnej biomasy: vysokoškolská učebnica. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2021. ISBN 978-80-228-3278-6. Možnosti energetického využití biomasy: ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012-2020. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2013. ISBN 978-80-7434-122-9.

Doporučená literatura:

Aktuální internetové informace (http://www.env.cz, http://www.tzb-info.cz, http://biom.ecn.cz, etc.) MALAŤÁK, Jan a Petr VACULÍK. Biomasa pro výrobu energie. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. ISBN 9788021318106. MURTINGER, Karel a Jiří BERANOVSKÝ. Energie z biomasy. Brno: Computer Press, 2011. Stavíme. ISBN 978-80-251-2916-6. KALOGIROU, Efstratios N. Waste-to-energy technologies and global applications. Boca Raton, FL: CRC Press, 2018. ISBN 978-1-138-03520-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

forma konzultací, zpracování a obhájení projektu, písemná a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

V rámci přednášek a cvičení budou prohloubeny znalosti studentů z první části studia. Pozornost bude věnována zejména teoretickému základu tepelných procesů při využívání biomasy a odpadů. Druhy paliva a jeho základní vlastnosti. Teorie tepelných procesů, nízko teplotní pochody a vysokoteplovní procesy. Konstrukce zařízení a jejich specifika pro využívání odpadů a biomasy. Vedlejší produky při využívání biomasy a odpadů. 1. Úvodní informace 2. Základní vlastnosti biomasy a odpadů 3. Druhy a typy biomasy a odpadů 4. Granulometrická úprava biomasy a odpadů 5. Technologické přeměny 6. Fermentace 7. Kompostování 8. Spalování biomasy 9. Spalování odpadů 10. Ko-spalování 11. Zplyňování 12. Pyrolýza 13. Shrnutí podkladů, probrání aktuálních otázek využívání biomasy a odpadů 14. Zpracování odborného tématu s ohledem na jeho přehlednost a výstižnost informace. V rámci cvičení bude možnost vytipování samostatného projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: - odevzdání a uznání 1 výpočetního programu - obhájení semestrálního projektu (text k projektu bude odevzdán ve wordu, min. 10 stran textu, obhájení formou prezentace max. 15 minut) Zkouška: Na základě úspěšného splnění zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z písemné teoretické části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: - odevzdání a uznání 1 výpočetního programu - obhájení semestrálního projektu (text k projektu bude odevzdán ve wordu, min. 10 stran textu, obhájení formou prezentace max. 15 minut) Zkouška: Na základě úspěšného splnění zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z písemné teoretické části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0713P070001) Ekologizace energetických procesů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713P070001) Ekologizace energetických procesů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713P070001) Ekologizace energetických procesů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713P070001) Ekologizace energetických procesů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní