361-0553/01 – Energetické procesy (EProc)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, HGF, FMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAD15 doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
KOL40 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
PAV641 Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
SAS027 Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
VRT20 doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pozornost bude zaměřena na všechny druhy energií, od obnovitelných až po nukleární energetiku, včetně jejich kombinací. Speciální zřetel bude věnován materiálům využívaných u daných technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Pozornost bude zaměřena na všechny druhy energií, od obnovitelných až po nukleární energetiku, včetně jejich kombinací.

Povinná literatura:

BACHER, P. Energie pro 21. století. Praha : HZ, 2002. ISBN 80-86009-40-8. KAMINSKÝ, J.; VRTEK, M. Obnovitelné zdroje energie. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1998. 102 s. ISBN 80-7078-445-8. MORAN, M.J.; SHAPIRO, H.N.: Fundamental of Engineering Thermodynamics. 2nd Edition. New York : John Wiey & Sons, Inc., 1992. ISBN 0471076813.

Doporučená literatura:

KAMINSKÝ, J.; VRTEK, M. Obnovitelné a alternativní zdroje energie. Interní učební texty [online]. Ostrava : VŠB-TU, 2002. 141 s. Portable Document Format. Dostupný na WWW: . (neveřejný přístup) HLOUŠEK, J. A KOL.: Termomechanika. 1.vyd. Brno: VUT, 1992, 297 s. ISBN 80-214-0387-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace, průběžná kontrola výsledků ve cvičeních, diskuze v rámci realizovaných přednášek

E-learning

v rámci předmětu není používána forma e-learningu

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení, zpracování předepsaných programů, účast na exkurzích

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. přednáškový blok: Základní energetické přeměny 1. Základní pojmy energetiky – co je to energie, práce, teplo. Transformace energií, exergie. 2. Zdroje energie a jejich základní vlastnosti, aktuální otázky světové energetiky, vývoj spotřeby. 3. Historie energetiky = historie techniky, síla vody, větru, pára II. přednáškový blok: Současné energetické systémy a výroba energie 4. Paliva, jejich rozdělení, příprava pro energetickou transformaci. 5. Spalovací zařízení, fosilní zdroje energie a procesy jejich využívání 6. Kompresory, turbíny, spalovací motory a jejich využití v průmyslu (dopravě, letectví) 7. Specifika jaderné energetiky III. přednáškový blok: Obnovitelné zdroje energie a procesy jejich využívání, Vliv energetiky na ŽP 8. Solární energie, tepelná čerpadla, energetika budov, vodní a větrná energie, geotermální energie 9. Energie biomasy – úprava, příprava a skladování, potenciál, limity 10. Energie biomasy – termické konverze, potenciál, limity 11. Energie odpadů - úprava, příprava a skladování, potenciál, limity 12. Energie odpadů - termické konverze, potenciál, limity 13. Kvalita životního prostředí, antroposféra, vlivy energetiky na vodu, půdu a ovzduší 14. Výhody, nevýhody a oblasti využívání jednotlivých energetických procesů. Kombinované energetické procesy, Materiály a technologie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Studenti jsou povinni se zúčastnit předepsaného programu (cvičení, exkurzí, atp.) s omluvenou neúčastí max. 20 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní