361-0556/01 – Alternativní energie (AES)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEM239 Ing. Ondřej Němček, Ph.D.
SZE75 Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
VRT20 doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí orientovat v problematice alternativních zdrojů energie. Studenti budou umět: - vysvětlit a definovat základní pojmy v probíraných oborech - objasnit vzájemné vazby a souvislosti uvnitř daných oborů i externí vazby k ostatním oblastem energetiky - popsat základní technické prostředky používané v daných oborech a vysvětlit jejich princip Získají: - přehled o odborném názvosloví - přehled o základních technologických postupech transferů a transformací energií v dotčených oblastech Budou schopni: - provádět základní energetické bilance a kapacitní výpočty v oblastech dané problematiky - volit vhodné způsoby a metody pro dosažení v praxi požadovaných cílů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá vlastnostmi a způsoby využívání alternativních a to především obnovitelných zdrojů energie, které lze využívat bez spalovacích procesů. Tj. využíváním sluneční, vodní, větrné energie, nízkopotenciálního tepla přírodních hmot a energie moří a oceánů. V rámci předmětu je také věnována pozornost jiným alternativním technologiím, jako palivovým článkům, vodíkovým technologiím, termoelektrickým generátorům aj.

Povinná literatura:

Předmět není vyučován v českém jazyce

Doporučená literatura:

Předmět není vyučován v českém jazyce

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový projekt. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Energie: druhy, zdroje, přeměny a přenosy. 2. Spotřeba a zásoby energie. Obnovitelné zdroje. 3. Vlastnosti slunečního záření a jeho modelování. 4. Fototermická konverze – aktivní systémy - tepelné solární kolektory a soustavy. Tepelné solární elektrárny. 5. Fototermická konverze – pasivní využití – architektonické řešení staveb. 6. Fotovoltaická konverze – fotovoltaické články a elektrárny. 7. Využívání nízkopotenciálního tepla přírodních hmot pomocí tepelných čerpadel. 8. Vodní energie, odtoková křivka. Vodní elektrárny. 9. Vodní turbíny. 10. Větrná energie. Betzova mez. 11. Větrné rotory a elektrárny. 12. Geotermální energie. Energie moří. 13. Palivové články. Vodíková energetika. 14. Magnetodynamická přeměna energie. Termoemisní a termoelektrické generátory.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Bez povinné účasti. Náhrada neúčasti na cvičeních - zpracování zadaných úkolů (výpočtové příklady, rešeršní práce). Zápočet, zkouška dle obecných podmínek.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.