361-0560/02 – Energetické stroje a zařízení (EnStZ)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Míka, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN13 Ing. Radim Janalík, CSc.
MIK08 doc. Ing. Jiří Míka, CSc.
VYT20 Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní informace o konstrukci, výpočtu a provozu energetických strojů, včetně základů energetického hospodářství a vlivu provozu těchto strojů na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Principy přeměny energie, zdroje a přeměny energie. Tepelné oběhy. Tepelně energetické výrobny. Parní kotle.Účinnost kotle. Parní turbíny. Spalovací turbíny. Uplatnění u tepelných centrál, plynoparní cykly. Spalovací motory. Konstrukce, použití, provozní vlastnosti. Jaderné elektrárny. Materiály pro JE. Konstrukční uspořádání jaderných reaktorů. Kompresory, základy teorie, turbokompresory, kompresní stranice. Základy energetického hospodářství.

Povinná literatura:

[1] Voráček a kol : Energetické stroje. Skripta VŠB TUO Ostrava. 1990.Ostrava. 1996.

Doporučená literatura:

[1] Mayer a kol : Energetické stroje. SNTL Praha. 1969.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
361-0301 Termo Termomechanika Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní zákony ideálního plynu, rovnice stavu, I. a II. zákon termodynamiky, stavové změny, sdílení tepla, výměníky tepla, spalování 2. Energie a lidská činnost. Druhy energií, způsoby přeměn. 3. Objemové kompresory, základy teorie, provozní vlastnosti 4. Proudové kompresory, základy teorie, provozní vlastnosti, Kompresní stanice 5. Výroba a rozvody technických plynů a stlačeného vzduchu. Využití stlačeného vzduchu 6. Objemová čerpadla, základy teorie, provozní vlastnosti. Proudová čerpadla, základy teorie, provozní vlastnosti. Čerpací stanice, rozvody kapalin. 7. Spalovací zařízení a výměníky tepla. Dispozice, účinnosti, provozní vlastnosti 8. Parní kotle, výroba a využití páry 9. Plynárenství. Zdroje a přeměna energie topných plynů. Rozvody a využití 10. Spalovací motory. Základy teorie. Teoretické oběhy. Konstrukce, použití, provozní vlastnosti, regulace, hospodárnost provozu. 11. Tepelné turbíny, základy teorie. Způsob provedení, užití a hospodárnost provozu. 12. Energetické centrály, Elektrárny a teplárny s parními a spalovacími turbínami, kogenerační jednotky s pístovými motory a výtopny. 13. Základy energetického hospodářství, zušlechťování a rozvod energie, porovnávání jednotlivých druhů transformace energie. 14. Hospodaření s jednotlivými druhy energie, energetické bilance a energetické charakteristiky, normy spotřeby energie. 15. Vliv provozu energetických zařízení na životní prostředí, odlučovací zařízení, limity emisí, legislativa.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku