361-0563/01 – Sdílení tepla (STE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAD15 doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se podrobněji seznámí s přenosem tepla vedením, prouděním a sáláním. Získané znalosti jsou nezbytné pro provádění základní energetických výpočtů, ale uplatní se i v některých dalších strojních oborech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Sdílení tepla navazuje na znalosti získané v předmětu Termomechanika. Podrobněji jsou popsány jednotlivé druhy přenosu tepelné energie. - Jedná se o stacionární a nestacionární vedení tepla v jedno a vícerozměrné soustavě. - Je popsán a procvičen výpočet volné a vynucené konvekce u jednofázoých látek, ale také látek v oblasi varu a kondenzace. - Zvláštní pozornost je věnována přenosu tepla radiací. Uvedené znalosti se uplatní ve všech oblastech energetiky, při výpočetech výměníků, při výpočtu tepelných ztrát apod.

Povinná literatura:

BLAHOŽ,V.,KADLEC,Z.:Základy sdílení tepla. 2.vyd.Ostrava:SPBI,2000.110 s. ISBN 80-902001-1-7. KADLEC,Z.: Průvodce sdílenim tepla pro požární specialisty. 1.vyd.Ostrava:SPBI, 2009.100 s. ISBN 978-80-7385-061-6

Doporučená literatura:

ŠORIN, S., N., Sdílení tepla. 1. vyd. Praha: SNTL/ALFA, 1968. 398 s. SAZIMA, M., KMONÍČEK, V., SCHNELLER, J. A KOL.: Teplo. 1. vyd. Praha: SNTL,1989. 592 s. ISBN 80-03-00043-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Druhy sdílení tepla, stručná charakteristika, základní zákony. - Diferenciální rovnice vedení tepla, podmínky jednoznačnosti a metody řešení. - Stacionární vedení a prostup tepla homogenní neomezenou stěnou rovinnou. - Stacionární vedení a prostup tepla homogenní neomezenou válcovou stěnou. - Určování povrchových teplot a teplot mezi vrstvami. - Zvyšování hodnoty součinitele prostupu tepla žebrováním. - Tepelná izolace. Druhy izolačních materiálů a požadavky na ně kladené. - Nestacionární vedení tepla numerickou metodou konečných rozdílů. - Teorie podobnosti v tepelné konvekci. Odvození kritériálních rovnic. Přestupy tepla při volné a vynuceném konvekci. - Určení součinitele přestupu tepla při změně skupenství. - Sdílení tepla zářením - absolutně černé těleso, šedé těleso, skutečná tělesa. - Přenos tepla mezi pevnými tělesy v uzavřené soustavě. - Přenos tepla mezi tělesy libovolně umístěnými v prostoru. Součinitel ozáření. - Tepelném záření plynů a plamene. - Výměníky tepla - tepelný výpočet rekuperativních výměníků tepla.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku