361-0571/01 – Parní kotle II (PKII)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ladislav VilimecGarant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Vilimec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA62 Ing. Kamil Stárek
VIL61 doc. Ing. Ladislav Vilimec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je určen pro studijní obor Energetické stroje a zařízení, specializace "Stavba parních kotlů a tepelných zařízení" a "Jaderně energetická zařízení" a je volitelný pro zaměření „Průmyslová energetika“. Studenti získají hlubší znalosti o stavbě kotlů, ohnišť a tlakového systému.Studium navazuje na předmět Parní kotle I.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Definice výpočtového paliva, diagram Q-A-W, směs paliv. Vliv parametrů paliva na koncepci kotle. Vliv výkonu a parametrů páry na koncepci kotle nadkritické parametry. Vliv ostatních požadavků na koncepci kotle. Přípravné výpočty při návrhu kotle. Rozvržení teplosměnných ploch, regulace teploty páry, tlak pracovního média, diagram spaliny-pracovní médium Postup při tepelném výpočtu kotle Tepelný výpočet a návrh hlavních částí kotle Základy konstrukce jednotlivýchg typů kotlů Konstrukce ohříváku vzduchu a vody Konstrukce výparníku, typy, cirkulace hydrodynamika Konstrukce přehříváku a mezipřehříváku nerovnoměrnosti na straně páry a spalin.

Povinná literatura:

VILIMEC, L.: Stavba kotlů II. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1716-3. ČERNÝ, V. a kol.: Parní kotle. Praha: SNTL Technický průvodce 32, 1983. DLOUHÝ, T.: Výpočty kotlů a spalinových výměníků. Skripta ČVUT Praha, 2002. ISBN 80-01-02591-8.

Doporučená literatura:

VILIMEC, L.: Řízení a regulace energetických zařízení. Skripta VŠB – TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1853-5. ŠEVELOVÁ, K. a kol. Parní kotle (návody do cvičení). Skripta VŠB – TU Ostrava, 2007. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/414/parni-kotle.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Definice výpočtvého paliva, diagram Q-A-W, směs paliv 2.Vliv parametrů paliva na koncepci kotle 3. Vliv výkonu a parametrů páry na koncepci kotle nadkritické parametry. 4. Vliv ostatních požadavků na koncepci kotle 5. Přípravné výpočty při návrhu kotle 6. Rozvržení teplosměnných ploch, regulace teploty páry, tlak pracovního média, diagram spaliny-pracovní médium 7. Postup při tepelném výpočtu kotle 8. Tepelný výpočet a návrh hlavních částí kotle 9. Základy konstrukce jednotlivých typů kotlů 10.Konstrukce ohříváku vzduchu a vody 11.Konstrukce výparníku, typy, cirkulace hydrodynamika 12. Konstrukce přehříváku a mezipřehříváku nerovnoměrnosti na straně páry a spalin 13. Konstrukce přehříváků, nerovnoměrnost 14. Kotle s nadkritickými parametry 15. Koroze a zanášení, eroze 16. Najíždění kotle

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku