361-0571/04 – Parní kotle II (PKII)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Ladislav VilimecGarant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Vilimec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON320 Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D.
VIL61 doc. Ing. Ladislav Vilimec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je určen pro studijní obor Energetické stroje a zařízení, specializace "Stavba parních kotlů a tepelných zařízení" a "Jaderně energetická zařízení" a je volitelný pro zaměření „Průmyslová energetika“. Studenti získají hlubší znalosti o stavbě kotlů, ohnišť a tlakového systému.Studium navazuje na předmět Parní kotle I.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Definice výpočtového paliva, diagram Q-A-W, směs paliv. Vliv parametrů paliva na koncepci kotle. Vliv výkonu a parametrů páry na koncepci kotle nadkritické parametry. Vliv ostatních požadavků na koncepci kotle. Přípravné výpočty při návrhu kotle. Rozvržení teplosměnných ploch, regulace teploty páry, tlak pracovního média, diagram spaliny-pracovní médium Postup při tepelném výpočtu kotle Tepelný výpočet a návrh hlavních částí kotle Základy konstrukce jednotlivýchg typů kotlů Konstrukce ohříváku vzduchu a vody Konstrukce výparníku, typy, cirkulace hydrodynamika Konstrukce přehříváku a mezipřehříváku nerovnoměrnosti na straně páry a spalin.

Povinná literatura:

VILIMEC, L.: Stavba kotlů II. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1716-3. ČERNÝ, V. a kol.: Parní kotle. Praha: SNTL Technický průvodce 32, 1983. DLOUHÝ, T.: Výpočty kotlů a spalinových výměníků. Skripta ČVUT Praha, 2002. ISBN 80-01-02591-8.

Doporučená literatura:

VILIMEC, L.: Řízení a regulace energetických zařízení. Skripta VŠB – TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1853-5. ŠEVELOVÁ, K. a kol. Parní kotle (návody do cvičení). Skripta VŠB – TU Ostrava, 2007. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/414/parni-kotle.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dotazy během přednášky. Kontrola znalostí písemnou formou na cvičeních. Výsledky experimentálních cvičení v laboratořích. Prezentace na semináři.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení s min. 80% presentací. Zpracování zadaných tématických úkolů. Obhajoba semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice výpočtového paliva, diagram Q-A-W, směs paliv, vliv aditivního odsiřování a SNCR. 2. Vliv parametrů paliva na koncepci kotle. 3. Vliv výkonu a parametrů páry na koncepci kotle, nadkritické parametry. 4. Vliv ostatních požadavků na koncepci kotle, přípravné výpočty pro návrh kotle. 5. Rozvržení teplosměnných ploch, regulační charakteristiky kotle, spalinový diagram . 6. Postup při tepelném výpočtu kotle. 7. Tepelný výpočet a návrh jednotlivých částí kotle. 8. Základy konstrukce jednotlivých typů kotlů, návrh ohniště. 9. Výpočet a konstrukce ohříváku vzduchu. 10. Výpočet a konstrukce ohříváku vody. 11. Výpočet a konstrukce výparníku pro kotel s přirozenou cirkulací. 12. Výpočet a konstrukce výparníku průtočných. 13. Výpočet a konstrukce přehříváku a mezipřehříváku páry. 14. Abraze, koroze, najíždění a odstavování kotle.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní
2015/2016 zimní