361-0572/01 – Materiály a pevnostní dimenzování energetických zařízení (MaPDČ)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Ladislav VilimecGarant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Vilimec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIL61 doc. Ing. Ladislav Vilimec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je určen pro studijní obor Energetické stroje a zařízení, specializace "Stavba parních kotlů..." a "Jaderně energetická zařízení". Povinně volitelný je pro zaměření „Průmyslová energetika“. Studenti si doplní znalosti o používaných materiálech, způsobu namáhání částí tlakového systému a o pevnostních výpočtech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Materiály pro stavbu kotlů, hlavní způsoby namáhání části tlakového systému, creep, nízkocyklické namáhání, tepelná únava, koroze, žárupevnost, žáruvzdornost, uhlíkové oceli, legované oceli, austenitické oceli. Výchozí podklady pro pevnostní dimenzování, výpočtový tlak, teplota. Pevnostní dimenzování částí tlakového systému. Namáhání, dimenzování a vyztužení membránových stěn. Životnost tlakového celku, řízené stárnutí.

Povinná literatura:

VILIMEC, L., JOSIEK, J. Materiály a pevnostní dimenzování částí parních generátorů. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2512-0. VILIMEC, L., KONVIČKA, J. Parní kotle I. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-4086-4. Dostupné na:http//fs1.vsb.cz/361/public/skripta/Parni kotle 1.pdf ČERNÝ, V. a kol. Parní kotle. Praha: SNTL Technický průvodce 32, 1983. KITTO, B., J., STULZ, C., S. Steam: Its generation and use. 41st edition. USA, Ohio: The Babcock Wilcocs Company, 2005. ISBN 0-9634570-1-2.

Doporučená literatura:

ČSN 070414, 1.,2. a 3. část. Materiálové listy vybraných ocelí. ČSN 420090.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hlavní způsoby namáhání části tlakového systému, creep, nízkocyklické namáhání, tepelná únava, koroze. 2. Materiály používané ke stavbě parních kotlů, žárupevnost, žáruvzdornost,uhlíkové oceli, legované oceli,austenitické oceli. 3. Výchozí podklady pro pevnostní dimenzování, vypočtový tlak, teplota. 4. Pevnostní dimenzování částí tlakového systému pracujících v podcreepové oblasti. 5.Pevnostní dimenzování částí tlakového systému pracujících v oblasti creepu. 6. Namáhání, dimenzování a vyztužení membránových stěn. 7.Namáhání a dimenzování netlakových částí kotle- spalinový a vzduchový systém.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku