361-0572/09 – Materiály a pevnostní dimenzování energetických zařízení (MaPDČ)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ladislav VilimecGarant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Vilimec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON320 Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D.
VIL61 doc. Ing. Ladislav Vilimec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je určen pro studijní obor Energetické stroje a zařízení, specializace "Stavba parních kotlů..." a "Jaderně energetická zařízení". Povinně volitelný je pro zaměření „Průmyslová energetika“. Studenti si doplní znalosti o používaných materiálech, způsobu namáhání částí tlakového systému a o pevnostních výpočtech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Materiály pro stavbu kotlů, hlavní způsoby namáhání části tlakového systému, creep, nízkocyklické namáhání, tepelná únava, koroze, žárupevnost, žáruvzdornost, uhlíkové oceli, legované oceli, austenitické oceli. Výchozí podklady pro pevnostní dimenzování, výpočtový tlak, teplota. Pevnostní dimenzování částí tlakového systému. Namáhání, dimenzování a vyztužení membránových stěn. Životnost tlakového celku, řízené stárnutí.

Povinná literatura:

VILIMEC, L., JOSIEK, J. Materiály a pevnostní dimenzování částí parních generátorů. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2512-0. VILIMEC, L., KONVIČKA, J. Parní kotle I. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-4086-4. Dostupné na:http//fs1.vsb.cz/361/public/skripta/Parni kotle 1.pdf ČERNÝ, V. a kol. Parní kotle. Praha: SNTL Technický průvodce 32, 1983. KITTO, B., J., STULZ, C., S. Steam: Its generation and use. 41st edition. USA, Ohio: The Babcock Wilcocs Company, 2005. ISBN 0-9634570-1-2.

Doporučená literatura:

ČSN 070414, 1.,2. a 3. část. Materiálové listy vybraných ocelí. ČSN 420090.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dotazy během přednášek a cvičení. Zápočtový písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení s min. 80% presentací. Zpracování zadaných tématických úkolů. Obhajoba semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Konstrukční materiály používané pro části tlakového systému, souvislost s účinností Rankinova cyklu. 2. Značení ocelí podle ČSN EN 10027-1,2 z roku 2006, porovnání značek ocelí, dodávky trubek, úprava svařovací hrany. 3. Základní parametry pro pevnostní dimenzování, výpočtový tlak a teplota. 4. Základní vlastnosti ocelí pro části tlakového systému. Žáropevnost, tečení a pevnost při tečení. Únava za zvýšené teploty. 5. Žárovzdornost, tepelné zpracování materiálů. 6. Tenkostěnná a tlustostěnná nádoba, základní namáhání, konstrukce radiálního a tangenciálního napětí. 7. Přídavné napětí vyvolané rozdílem teplot mezi vnějším a vnitřním povrchem. 8. Namáhání při najíždění a odstavování kotle, dopad na řízení najíždění, odstavování a změny výkonu kotle. 9. Membránové stěny, jejich konstrukce, výroba, vyztužení a jejich užití. 10. Druhy namáhání membránových stěn, systémy zavěšené a samonosné. 11. Metodika výpočtu membránových stěn. 12. Vzduchové a spalinové kanály, namáhání při podtlaku a přetlaku, jejich vyztužení. 13. Spolehlivost, zbytková životnost a řízené stárnutí. 14. Technický život zařízení, stanovení zbytkové životnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Písemka Písemka 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Bez povinné účasti Studenti musí úspěšně absolvovat zápočtový test a na základě úspěšného splnění zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti musí úspěšně absolvovat zápočtový test a na základě úspěšného splnění zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní