361-0573/01 – Methodology of Deign at Branch (MKvO)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Ladislav VilimecSubject version guarantordoc. Ing. Ladislav Vilimec
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIL04 Ing. Pavel Milčák
STA19 Ing. Michal Stáňa, Ph.D.
VIL61 doc. Ing. Ladislav Vilimec
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Seznámit studenty se základními postupy konstruování v oboru,získat zkušenost při řešení konkrétních úloh

Teaching methods

Summary

Základní postupy konstruování, aplikace obecných základů metodiky konstruování v oboru, zadání, metody a výběr řešení, brainstorming.

Compulsory literature:

1. MEDVECKÝ, Š.: Základní konstruování, skripta VŠB-TU Ostrava 2. ČILIK L, ŽÁRNÝ M.:Metodika konstruování, skripta ČVUT Praha 3. ČERNÝ V a kol. :Parní kotle, Technický průvodce 32, SNTL 1983 4. VILIMEC L.:Parní kotle I, skripta VŠB -TU Ostrava 5. VILIMEC L.:Parní kotle II, skripta VŠB-TU Ostrava

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základy metodiky konstruování, konstruování v oboru parní kotle- specifika 2. Aplikace obecných základůmetodiky při řešení konkrétních příkladů 3. Technický život projektu a význam rozhodování v jeho průběhu 4. Význam zadání ukolu apostup při jeho kontrole 5. Metody řešení úkolu 6. Výběr řešení, optimalizace 7. Brainstorming 8. Aplikace brainstormingu 9. Prokonstruování - příklad

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner