361-0574/01 – Chemické procesy při provozu kotlů (CHPPK)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity2
Garant předmětuIng. Zbyszek Szeliga, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SZE75 Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
TOM48 Ing. Jiří Tomčala
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou základních chemických procesů relevantních v procesu provozu kotlů. Tj. chemických procesů probíhajících při procesech spalování fosilních paliv, dále pak paliv alternativních, takže popisu chemických procesů probíhajících na straně spalin kotelního zařízení. Student získá poznatky z této problematiky, kdy jejich aplikací v provozu, v konstrukčním návrhu jednotek a případně i při posuzování případných změn podílu toků i druhu vstupních látek do procesu spalování a jejich vlivu na tento proces, bude schopen minimalizovat riziko případných nežádoucích chemických dějů, procesů, které můžou ohrozit provoz i ovlivnit životnost zařízeni. Dále jsou v předmětu probírány chemické procesy, které můžou probíhat na straně pracovního média kotelního zařízeni. Tato problematika je vysvětlována pod úhlem případných nežádoucích vlivů a především standardních opatření. Pro studenta pak tyto informace budou při aplikaci těchto poznatků ve zmíněných procesech, především procesech úpravy napájecí vody. Další kapitolou pak je problematika primárních a sekundárních opatření minimalizace emisí a jejich vlivu především na tlakový systém kotle a spalinový trakt. Aplikace poznatků: v konstrukčním návrhu zařízení, v optimalizaci provozu

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu jsou probírány základní chemické procesy mající vliv na bezporuchový provoz, životnost kotelního zařízení, základní metody používané při nájezdu kotle a jeho dlouhodobé konzervaci, metody snižování emisí ze spalovacího procesu a jejich vliv na zařízeni. Předmět je rozdělen do následujících tématických okruhů: Napájecí voda - demineralizace, osmóza, kyselý a zásaditý režim Odplynění - termické, nové typy odplyňováků chemické Odluh a bilance solí v bubnu, procesy ve varnici z hledicka uvolňování solí Konzervace tlakového systému, moření ,profuk Vysokoteplotní a nízkotepliotní koroze, základní pojmy, vliv Cl, konverze SO2/SO3 Primární opatření snižování emisí Aditivní metoda odsiřování Polosuché a mokré metody odsiřování SNCR a SCR redukce NOx

Povinná literatura:

1. Černý V. a kol : Parní kotle, technický průvodce 2. VILIMEC L.:Parní kotle I, skripta VŠB-TU Ostrava 3. VILIMEC L.:Parní kotle II, skripta VŠB-TU Ostrava 4. TOMČALA J.: Sylaby Chemie v energetice

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod - Náplň předmětu, historie a vývoj 1. Napájecí voda - demineralizace, osmóza, kyselý a zásaditý režim 2. Odplynění - termické, nové typy odplyňováků chemické 3. Odluh a bilance solí v bubnu, procesy ve varnici z hledicka uvolňování solí 4. Konzervace tlakového systému, moření, profuk 5. Vysokoteplotní a nízkotepliotní koroze, základní pojmy, vliv Cl, konverze SO2/SO3 6. Suchá aditivní metoda odsiřování 7. Polosuché a mokré metody odsiřování 8. SNCR, SCR redukce NOx

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku