361-0581/01 – Strojní zařízení jaderných elektráren (SZJE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA19 Ing. Michal Stáňa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Příprava specialistů v oblasti tepelných výpočtů, projektování a konstrukce zařízení jaderných elektráren. Student získá podrobnější znalosti o primárním okruhu jaderné elektrárny, seznámí se s jednotlivými komponenty různých typů jaderně energetických zařízení, umožňující jejich návrh a konstrukci v rámci řešení diplomové práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Příprava specialistů v oblasti tepelných výpočtů, projektování a konstrukce zařízení jaderných elektráren. Student získá podrobnější znalosti o primárním okruhu jaderné elektrárny, seznámí se s jednotlivými komponenty různých typů jaderně energetických zařízení, umožňující jejich návrh a konstrukci v rámci řešení diplomové práce.

Povinná literatura:

1. František Klik, Jaroslav Daliba: Jaderná energetika.Vydavatelství ČVUT Praha. ISBN 80-01-01280-8.1995. 2. František Hezoučký, Pavel Kaňovský, Ján Naňo: Základy teorie provozních režimů jaderných elektráren s tlakovodními reaktory.Vydavatelství ČVUT Praha. ISBN 80-01-03324-4.2005. 3. Radko Hejzlar: Stroje a zařízení jaderných elektráren 1. Vydavatelství ČVUT Praha. ISBN 80-01-03190-X.2005. 4. Radko Hejzlar: Stroje a zařízení jaderných elektráren 2. Vydavatelství ČVUT Praha. ISBN 80-01-03189-6.2005. 5. http://www.fs.vsb.cz/KE

Doporučená literatura:

Jaroslav Ambrož: Jaderně energetická zařízení. Vydavatelství ČVUT Praha. 1987. J.Bečvář a kol.: Jaderné elektrárny.SNTL Praha. 1978. Bedřich Heřmanský: Termomechanika jaderných reaktorů. Academia Praha 1986. Petr Habrman, Lumír Kuchař: Základy jaderné energetiky a bezpečnosti.VŠB-TU Ostrava. 1987. Karel Matějka: Školní reaktor VR - 1 VRABEC. Vydavatelství ČVUT Praha. ISBN 80-01-000936-X.1993. Karel Barabas: Úvod do jaderné energetiky.Vydavatelství ČVUT Praha. .1984. Karel Mazanec: Základní fyzikálně-metalurgické charakteristiky materiálů pro jadernou eneregetiku. VŠB-TU Ostrava. 1979. Jaroslav Kadrnožka: Tepelné elektrárny a teplárny. SNTL Praha. 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Tlakové nádoby, vývoj a konstrukce. Sekundární okruh jaderné elektrárny 2. Technologické okruhy, čištění chladiva, nouzové chlazení reaktoru. 3. Zvýšení účinnosti energetických a parních oběhů. 4. Regenerace, přihřívání, optimalizace parametrů oběhů.Metodika výpočtu tepelného schématu. 5. Kondenzační oběh s regenerací, přihříváním, teplárenský oběh. 6. Detailní výpočet konstrukčních prvků tepelného schématu, numerická řešení. 7. Regenerativní ohřev napájecí vody, regulace a najíždění. Nízkotlaké a vysokotlaké ohříváky, konstrukce. Napájecí nádrže. 8. Parní generátory v jaderných elektrárnách, konstrukce svislých a ležatých PG, výpočet hlavních rozměrů, dynamické vlastnosti. PG VVER 440 a 1000. 9. Charakteristika procesů v PG, tepelné a hydraulické výpočty. Provoz výroba a montáž. Směry dalšího vývoje. 10. Primární oběhová a napájecí čerpadla, potrubí a armatury, záchytné systémy, klimatizace, větrání. 11. Turbíny jaderných elektráren na sytou páru, konstrukční zvláštnosti, kondenzace a chladící oběhy a chladící věže. 12. Výpočet hlavních rozměrů kondenzátoru. 13. Separátory a přihřívače páry. 14. Jaderné teplárenství

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku