361-0581/02 – Strojní zařízení jaderných elektráren (SZJE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAD15 doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
KOL10 doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Příprava specialistů v oblasti tepelných výpočtů, projektování a konstrukce zařízení jaderných elektráren. Student získá podrobnější znalosti o primárním okruhu jaderné elektrárny, seznámí se s jednotlivými komponenty různých typů jaderně energetických zařízení, umožňující jejich návrh a konstrukci v rámci řešení diplomové práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Příprava specialistů v oblasti tepelných výpočtů, projektování a konstrukce zařízení jaderných elektráren. Student získá podrobnější znalosti o primárním okruhu jaderné elektrárny, seznámí se s jednotlivými komponenty různých typů jaderně energetických zařízení, umožňující jejich návrh a konstrukci v rámci řešení diplomové práce.

Povinná literatura:

1. František Klik, Jaroslav Daliba: Jaderná energetika.Vydavatelství ČVUT Praha. ISBN 80-01-01280-8.1995. 2. František Hezoučký, Pavel Kaňovský, Ján Naňo: Základy teorie provozních režimů jaderných elektráren s tlakovodními reaktory.Vydavatelství ČVUT Praha. ISBN 80-01-03324-4.2005. 3. Radko Hejzlar: Stroje a zařízení jaderných elektráren 1. Vydavatelství ČVUT Praha. ISBN 80-01-03190-X.2005. 4. Radko Hejzlar: Stroje a zařízení jaderných elektráren 2. Vydavatelství ČVUT Praha. ISBN 80-01-03189-6.2005. 5. http://www.fs.vsb.cz/KE

Doporučená literatura:

Jaroslav Ambrož: Jaderně energetická zařízení. Vydavatelství ČVUT Praha. 1987. J.Bečvář a kol.: Jaderné elektrárny.SNTL Praha. 1978. Bedřich Heřmanský: Termomechanika jaderných reaktorů. Academia Praha 1986. Petr Habrman, Lumír Kuchař: Základy jaderné energetiky a bezpečnosti.VŠB-TU Ostrava. 1987. Karel Matějka: Školní reaktor VR - 1 VRABEC. Vydavatelství ČVUT Praha. ISBN 80-01-000936-X.1993. Karel Barabas: Úvod do jaderné energetiky.Vydavatelství ČVUT Praha. .1984. Karel Mazanec: Základní fyzikálně-metalurgické charakteristiky materiálů pro jadernou eneregetiku. VŠB-TU Ostrava. 1979. Jaroslav Kadrnožka: Tepelné elektrárny a teplárny. SNTL Praha. 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Tlakové nádoby, vývoj a konstrukce. Sekundární okruh jaderné elektrárny 2. Technologické okruhy, čištění chladiva, nouzové chlazení reaktoru. 3. Zvýšení účinnosti energetických a parních oběhů. 4. Regenerace, přihřívání, optimalizace parametrů oběhů.Metodika výpočtu tepelného schématu. 5. Kondenzační oběh s regenerací, přihříváním, teplárenský oběh. 6. Detailní výpočet konstrukčních prvků tepelného schématu, numerická řešení. 7. Regenerativní ohřev napájecí vody, regulace a najíždění. Nízkotlaké a vysokotlaké ohříváky, konstrukce. Napájecí nádrže. 8. Parní generátory v jaderných elektrárnách, konstrukce svislých a ležatých PG, výpočet hlavních rozměrů, dynamické vlastnosti. PG VVER 440 a 1000. 9. Charakteristika procesů v PG, tepelné a hydraulické výpočty. Provoz výroba a montáž. Směry dalšího vývoje. 10. Primární oběhová a napájecí čerpadla, potrubí a armatury, záchytné systémy, klimatizace, větrání. 11. Turbíny jaderných elektráren na sytou páru, konstrukční zvláštnosti, kondenzace a chladící oběhy a chladící věže. 12. Výpočet hlavních rozměrů kondenzátoru. 13. Separátory a přihřívače páry. 14. Jaderné teplárenství

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku