361-0581/03 – Strojní zařízení jaderných elektráren (SZJE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HON106 doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
KAD15 doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
KOL10 doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
KOL40 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1
kombinovaná Zápočet 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Příprava specialistů v oblasti tepelných výpočtů, projektování a konstrukce zařízení jaderných elektráren. Student získá podrobnější znalosti o primárním okruhu jaderné elektrárny, seznámí se s jednotlivými komponenty různých typů jaderně energetických zařízení, umožňující jejich návrh a konstrukci v rámci řešení diplomové práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Příprava specialistů v oblasti tepelných výpočtů, projektování a konstrukce zařízení jaderných elektráren. Student získá podrobnější znalosti o primárním okruhu jaderné elektrárny, seznámí se s jednotlivými komponenty různých typů jaderně energetických zařízení, umožňující jejich návrh a konstrukci v rámci řešení diplomové práce.

Povinná literatura:

1. František Klik, Jaroslav Daliba: Jaderná energetika.Vydavatelství ČVUT Praha. ISBN 80-01-01280-8.1995. 2. František Hezoučký, Pavel Kaňovský, Ján Naňo: Základy teorie provozních režimů jaderných elektráren s tlakovodními reaktory.Vydavatelství ČVUT Praha. ISBN 80-01-03324-4.2005. 3. Radko Hejzlar: Stroje a zařízení jaderných elektráren 1. Vydavatelství ČVUT Praha. ISBN 80-01-03190-X.2005. 4. Radko Hejzlar: Stroje a zařízení jaderných elektráren 2. Vydavatelství ČVUT Praha. ISBN 80-01-03189-6.2005. 5. http://www.fs.vsb.cz/KE

Doporučená literatura:

Jaroslav Ambrož: Jaderně energetická zařízení. Vydavatelství ČVUT Praha. 1987. J.Bečvář a kol.: Jaderné elektrárny.SNTL Praha. 1978. Bedřich Heřmanský: Termomechanika jaderných reaktorů. Academia Praha 1986. Petr Habrman, Lumír Kuchař: Základy jaderné energetiky a bezpečnosti.VŠB-TU Ostrava. 1987. Karel Matějka: Školní reaktor VR - 1 VRABEC. Vydavatelství ČVUT Praha. ISBN 80-01-000936-X.1993. Karel Barabas: Úvod do jaderné energetiky.Vydavatelství ČVUT Praha. .1984. Karel Mazanec: Základní fyzikálně-metalurgické charakteristiky materiálů pro jadernou eneregetiku. VŠB-TU Ostrava. 1979. Jaroslav Kadrnožka: Tepelné elektrárny a teplárny. SNTL Praha. 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Tlakové nádoby, vývoj a konstrukce. Sekundární okruh jaderné elektrárny 2. Technologické okruhy, čištění chladiva, nouzové chlazení reaktoru. 3. Zvýšení účinnosti energetických a parních oběhů. 4. Regenerace, přihřívání, optimalizace parametrů oběhů.Metodika výpočtu tepelného schématu. 5. Kondenzační oběh s regenerací, přihříváním, teplárenský oběh. 6. Detailní výpočet konstrukčních prvků tepelného schématu, numerická řešení. 7. Regenerativní ohřev napájecí vody, regulace a najíždění. Nízkotlaké a vysokotlaké ohříváky, konstrukce. Napájecí nádrže. 8. Parní generátory v jaderných elektrárnách, konstrukce svislých a ležatých PG, výpočet hlavních rozměrů, dynamické vlastnosti. PG VVER 440 a 1000. 9. Charakteristika procesů v PG, tepelné a hydraulické výpočty. Provoz výroba a montáž. Směry dalšího vývoje. 10. Primární oběhová a napájecí čerpadla, potrubí a armatury, záchytné systémy, klimatizace, větrání. 11. Turbíny jaderných elektráren na sytou páru, konstrukční zvláštnosti, kondenzace a chladící oběhy a chladící věže. 12. Výpočet hlavních rozměrů kondenzátoru. 13. Separátory a přihřívače páry. 14. Jaderné teplárenství

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku