361-0582/01 – Technologie výroby komponent JEZ (TJEZ)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL40 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Příprava specialistů v oblasti technologie výroby, projektování a konstrukce zařízení jaderných elektráren. Předmět navazuje na probíranou látku v "Jaderné energetice" v BC studiu, termomechniku a přenos tepla a hmoty. Student získá podrobnější znalosti technologii výroby komponent jaderné elektrárny, seznámí se s jednotlivými komponenty různých typů jaderně energetických zařízení, umožňující jejich návrh a konstrukci v rámci řešení diplomové práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student získá podrobnější informace z výroby komponent jaderné elektrárny.Seznámi se s materiály, které se používají při výrobě, s výrobou komponent formou kování, tváření, dělení, obrábění a svařování. Seznámí se s nedestruktivními zkouškami a hodnocením vlivu prostředí v reaktoeru na životnost zařízení.

Povinná literatura:

1. František Klik, Jaroslav Daliba: Jaderná energetika.Vydavatelství ČVUT Praha. ISBN 80-01-01280-8.1995. 2. František Hezoučký, Pavel Kaňovský, Ján Naňo: Základy teorie provozních režimů jaderných elektráren s tlakovodními reaktory.Vydavatelství ČVUT Praha. ISBN 80-01-03324-4.2005. 3. Radko Hejzlar: Stroje a zařízení jaderných elektráren 1. Vydavatelství ČVUT Praha. ISBN 80-01-03190-X.2005. 4. Radko Hejzlar: Stroje a zařízení jaderných elektráren 2. Vydavatelství ČVUT Praha. ISBN 80-01-03189-6.2005. 5. http://www.fs.vsb.cz/KE

Doporučená literatura:

1. Ambrož, J. : Jaderně energetická zařízení. Vydavatelství ČVUT Praha. 1987. 2. Bečvář, J. a kol. : Jaderné elektrárny.SNTL Praha. 1978. 3. Heřmanský, B. : Termomechanika jaderných reaktorů. Academia Praha 1986. 4. Habrman, P., Kuchař, L. : Základy jaderné energetiky a bezpečnosti.VŠB-TU Ostrava. 1987. 5. Matějka, K. : Školní reaktor VR - 1 VRABEC. Vydavatelství ČVUT Praha. ISBN 80-01-000936-X.1993. 6. Barabas, K. : Úvod do jaderné energetiky.Vydavatelství ČVUT Praha. .1984. 7. Mazanec, K. : Základní fyzikálně-metalurgické charakteristiky materiálů pro jadernou eneregetiku. VŠB-TU Ostrava. 1979. Jaroslav Kadrnožka: Tepelné elektrárny a teplárny. SNTL Praha. 1984. Nuclear Energy Published June 1999, ISBN 0 85403 526 5,1999 The Royal Society,1999 The Royal Academy of Engineering,Printed by Holbrooks Printers Ltd, Norway Road Hilsea Portsmouth Hants PO3 http://www.fs.vsb.cz/KE

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ocel, odlitky a výkovky pro jaderná zařízení. Kování tlakových nádob. Regenerační žíhání tlakové nádoby reaktoru. 2. Objemové tváření za tepla. Objemové tváření za studena. 3. Tvářecí stroje pro jaderné strojírenství. 4. Dělení a obrábění materiálů. Obrábění tlakových nádob a potrubí. 5. Radiační poškození kovů. Destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálu, polotovarů a částí zařízení pro jadernou energetiku. Kvalifikace metod, zařízení a personálu vybraných nedestruktivních metod. 6. Svařování komponent jaderných elektráren. Technologie svařování dílů I. a II. okruhu. 7. Vývoj nových přídavných materiálů. 8. Elektrostruskové navařování. 9. Nedestruktivní zkoušení svárů. Certifikace při svařování. Nové trendy v oblasti svařování tlakových dílů JE. 10. Údržba, opravy a diagnostika parogenerátorů a kompenzátorů objemu. 11. Hodnocení vlivu chemických režimů a životnost parogenerátorů (PG). Zkoušky těsnění a těsnících materiálů pro PG a KO. Prouděním urychlená koroze, monitoring a hodnocení. Hodnocení vodíkového křehnutí 12. Hodnocení korozního praskání a korozní únavy. Makro a mikroskopické hodnocení struktury defektů. 13. Integrita materiálu, životnost zařízení . Systém managementu jakosti - projektování, výroba a instalace jaderných systémů a dílů a technický servis pro jaderné elektrárny. 14. Koncepce řízení, sledování a hodnocení životnosti kritických systémů, konstrukcí a komponent , vybraných na základě analýzy poškození a jejich kategorizace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku