361-0586/01 – Practice III (PX3)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Bohumír ČechSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
C1E05 doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The practice is an important part of teaching. During this practice students check their theoretical knowledge and learn basic approaches for application of learned pieces of knowledge when solving particular problems. Practice will be oriented possibly to the area of potential interest and potential prospects of the students, students getting the input base and necessary consultation for a subsequent final work solution. The practice is ensured by guarance field of study. Students graduate the practice in industrial companies focusing on power engineering and ecologization of energy resources.

Teaching methods

Tutorials
Terrain work

Summary

Oborová praxe je důležitou součástí výuky. Studenti si v rámci praxe ověří své teoretické znalosti a osvojí si základy přístupů pro aplikace nabytých poznatků při řešení konkrétních problémů. Praxe bude dle možnosti směřována do oblasti potenciálního zájmu a možného uplatnění studenta, studenti zde mohou nalézt vhodné téma pro svou závěrečnou práci. Oborová praxe je zajišťována garantem studijního programu. Studenti absolvují praxi v průmyslových podnicích se zaměřením na energetiku a ekologizaci energetických zdrojů.

Compulsory literature:

Professional literature and technical standards

Recommended literature:

Health and safety legislation, laws in the workplace

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Protokol o vykonané praxi potvrzený zaměstnavatelem. Prezentace studenta popisující průběh jeho praxe přednesená v závěrečném tříhodinovém cvičení.

E-learning

Other requirements

There are no other requirements for the student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Practice III consists of 3 hours of direct lessons, 66 hours of indirect lessons, of which 60 hours of field practice and 6 hours of project. Field practice serves to consolidate and broaden the knowledge and skills acquired by studying based on the student's work at the appropriate workplace. Professional practice is provided by the department that guarantees the program. During the practice the student has to perform the work that corresponds to the specialization.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: Obligatory completion of work experience in the company to the extent.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0713P070001) Ecologization of Energetics Processes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N0713P070001) Ecologization of Energetics Processes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N0713P070001) Ecologization of Energetics Processes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N0713P070001) Ecologization of Energetics Processes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.