361-0600/01 – Přenosové jevy při spalovacích procesech (PJSP)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HON106 prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
JAD0009 Ing. Marek Jadlovec, Ph.D.
KAD15 doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Přenosové jevy při spalovacích procesech

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět se zaměřuje na problematiku přenosu hybnosti, energie a hmoty ve spalovacích prostorech. Jsou zde probírány základy přenosu tepla radiací, konvekcí a vedením a také základy přenosu hmoty difúzí vč. teorie vzniku (škodlivých) produktů hoření. Student získá dobré odborné znalosti z hlediska teoretických popisů jednotlivých fyzikálních a chemických dějů, které lze dále aplikovat při řešení problémů technického i vědeckého charakteru. Cílem je, aby posluchač získal ucelený pohled na nejdůležitější aspekty oblasti přenosových jevů v souvislosti se současným stavem technických problémů v energetice a chemickém průmyslu. Snahou je posluchačům předložit pouze nejdůležitější informace, neboť fyzikální aspekty přenosových jevů jsou celkově velmi obsáhlé.

Compulsory literature:

Přenosové jevy při spalovacích procesech

Recommended literature:

Přenosové jevy při spalovacích procesech

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

2 písemky, 1 program a ústní zkouška

E-learning

Other requirements

Přenosové jevy při spalovacích procesech

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přenosové jevy při spalovacích procesech

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  15
        Examination Examination 70  21 3
Mandatory attendence participation: 3 seminar absences are allowed

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: No compulsory attendance. Compensation for non-participation in seminars - processing of assigned tasks (calculation examples, research work). Credit, exam according to general conditions

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0713P070001) Ecologization of Energetics Processes SP P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N0713P070001) Ecologization of Energetics Processes SP P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N0713P070001) Ecologization of Energetics Processes SP P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N0713P070001) Ecologization of Energetics Processes SP P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.