361-0701/01 – Thermomechanics (TER)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits5
Subject guarantorIng. Radim Janalík, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAD15 doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 14+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Probíraná látka navazuje na předmět Fyzika, má těsnou vazbu s předmětem Hydromechanikou a je základem pro mnoho technických oborů. Studenti se podrobněji seznámí s termodynamikou plynů a okrajově se sdílením tepla. Tyto poznatky jsou nutným předpokladem pro pochopení podstaty hospodárného získávání, transformace a rozvodu tepelné energie. Umožňuje správné řízení technologických procesů a jsou nepostradatelné i pro řadu běžných tepelně technických výpočtů. Predmet se od roku 2000 NEVYUCUJE

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.První zákon termodynamiky pro uzavřenou soustavu. Základní zákony a rovnice stavu ideálního plynu, Avogadrův zákon. 2.Vratné změny ideálního plynu, p-v diagram. Vztahy mezi určovacími veličinami stavu, vykonaná práce, jednorázová a technická, sdělené teplo. 3.Tepelné oběhy: práce a termická účinnost oběhu, oběhy přímé a obrácené.Druhý zákon termodynamiky Entropie, průběh změn stavu v diagramu T-s. 4.Porovnávací oběhy spalovacích motorů. Ideální a skutečný oběh, výkon. Porovnávání oběhů. 5.Rovnotlaké spalovací turbíny. karnotizace oběhu spalovací turbíny. Skutečná účinnost a výkon tepelných motorů. 6.Stroje na stlačování a dopravu vzdušin. Jednostupňová komprese v chlazeném a nechlazeném stupni. Komprese vícestupňová. Příkon kompresoru. 7.Zjednodušený výpočet pro reálný plyn. Směsi plynů: základní vztahy, zadávání směsi, určení nejdůležitějších veličin. Adiabatické míšení plynů. 8.Termodynamické vlastnosti plynů a par. Clapeyronova-Clausiova rovnice. Parní tabulky, diagramy T-s a i-s. 9.Nejdůležitější vratné změny stavu páry. Škcení páry. Ideální oběh parních zařízení, způsoby zvyšování jeho účinnosti. Skutečná účinnost parních centrál. 10.Vlhké technické plyny a jejich směsi. Vlhký vzduch: základní pojmy a vztahy, Molierův diagram vlhkého vzduchu. Vlhčení plynů kapalinou a parou. 11.Stacionární proudění plynů a par. První zákon termodynamiky pro otevřenou soustavu. Výtoková rychlost při podkritickém izoentropickém proudění. 12.Nadkritické proudění, Lavalova dýza. Skutečná výtoková rychlost a protékající množství. Výtok vzdušin strany při malém rozdílu tlaků. Difuzory. 13.Stacionární vedení a prostup tepla neomezenou stěnou rovinnou a válcovou. Určování povrchových teplot a teplot mezi vrstvami. 14.Výměníky tepla. Základ tepelného výpočtu rekuperativních výměníků tepla, rovnice tepelné bilance a sdílení tepla, určení středního rozdílu teplot.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2102R004) Operation, Economics and Management in Raw Materials Mining(95) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.