361-0702/01 – Heat Plants ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Energy, energy sources, consumption and utilisation, Basic theory machines of energy, efficiency, power and regulation, thermal cycles, piston compressors and turbocompressors, fans pumps, combustion’s equipment, boilers and its equipment, steam end gas turbines (radial and axial), combustion engines. Power plants, scheme and efficacy, combine cycle plants, heating plants, co- generation units, nuclear power plant. Technical gases, production, distribution and using. Basic problems with ecology end emissions

Compulsory literature:

[1] Voráček V. a kol. - Energetické stroje VŠB Ostrava, 1990. [2] Mayer J. a kol. - Energetické stroje. SNTL Praha. 1969. [3] Salaba J. a kol. - Energetická strojní zařízení, ČVUT Praha, 1990

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Principy přeměny energie, zdroje a přeměny energie. Základní pojmy a názvosloví. Základy teorie energetických strojů. - Tepelné oběhy, možnosti zvyšování účinnosti Clausius- Rankinova cyklu, regenerační ohřev a meziohřev páry. - Tepelně energetické výrobny, elektrárny kondenzační a odběrové, teplárny a výtopny. - Parní kotle, rozdělení, funkční celky, spalovací zařízení, příprava a úprava paliva, - Teplosměnné plochy, odpopelňovací a odstruskovací zařízení, úprava vody, regulace a armatury. - Účinnost kotle, přímá a nepřímá metoda, spalovací výpočty - Parní turbíny, Základy teorie, porovnání s parním strojem, základní stupně, pracovní proces turbíny, - Princip transformace energie v turbíně, konstrukční provedení. - Spalovací turbíny. Základy teorie. Uplatnění u tepelných centrál, plynoparní cykly. - Spalovací motory. Základy teorie, teoretické oběhy, konstrukce, použití, provozní vlastnosti. - Jaderné elektrárny, princip, základní schémata. JE s parními a plynovými turbínami. - Kompresory, základy teorie, turbokompresory, kompresní stranice - Základy energetického hospodářství, energetické charakteristiky, spotřeba energie, náklady na výrobu. - Minimalizace spotřeby energie, řízení provozu, energetické dispečinky

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner