361-0702/01 – Tepelné centrály ()

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Princip přeměna energie. Prvotní zdroje, transformace, doprava a užití. Zušlechťování paliv. Plynárenství. Topné plyny, druhy a vlastnosti. Tepelně- energetické výrobny závodní energetice. Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie. Technické plyny. Doprava a rozvod. Použití technických plynů. Výpočet potrubí, základní zásady návrhu, tlakové a tepelné ztráty. Rozvody topných plynů, páry, horké a teplé vody. Likvidace a využití odpadů, základní zákony a normy. Skládkování odpadů, druhy skládek a jejich schémata. Recyklace odpadů, systémy minimalizace vzniku a informační systémy. Spalování odpadů.

Povinná literatura:

[1] Voráček V. a kol. - Energetické stroje VŠB Ostrava, 1990. [2] Mayer J. a kol. - Energetické stroje. SNTL Praha. 1969. [3] Salaba J. a kol. - Energetická strojní zařízení, ČVUT Praha, 1990 [4] Fibinger V. A kol. - Metody nakládání s odpady, VŠB-TU Ostrava, 1996

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Principy přeměny energie, zdroje a přeměny energie. Základní pojmy a názvosloví. Základy teorie energetických strojů. - Tepelné oběhy, možnosti zvyšování účinnosti Clausius- Rankinova cyklu, regenerační ohřev a meziohřev páry. - Tepelně energetické výrobny, elektrárny kondenzační a odběrové, teplárny a výtopny. - Parní kotle, rozdělení, funkční celky, spalovací zařízení, příprava a úprava paliva, - Teplosměnné plochy, odpopelňovací a odstruskovací zařízení, úprava vody, regulace a armatury. - Účinnost kotle, přímá a nepřímá metoda, spalovací výpočty - Parní turbíny, Základy teorie, porovnání s parním strojem, základní stupně, pracovní proces turbíny, - Princip transformace energie v turbíně, konstrukční provedení. - Spalovací turbíny. Základy teorie. Uplatnění u tepelných centrál, plynoparní cykly. - Spalovací motory. Základy teorie, teoretické oběhy, konstrukce, použití, provozní vlastnosti. - Jaderné elektrárny, princip, základní schémata. JE s parními a plynovými turbínami. - Kompresory, základy teorie, turbokompresory, kompresní stranice - Základy energetického hospodářství, energetické charakteristiky, spotřeba energie, náklady na výrobu. - Minimalizace spotřeby energie, řízení provozu, energetické dispečinky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku